بازدید از یک باغ ویلا و ارائه راهکار برای رفع مشکل

بازدید از یک باغ ویلا آبکود

بازدید از یک باغ ویلا و ارائه راهکار برای رفع مشکل

6 راهکار برای رفع مشکل موجود


الف) احیای سیستم فیلتراسیون
ب)افزایش قطره چکان 24 لیتر 24 لیتر از 2 به 4 عدد
ج)افزایش لترال از یک لوله به 2 لوله در طرفین درخت
د)افزایش فاصله لوله 16 میلیمتر از درختان حداقل 50 سانت
ه)افزایش سطح تشتک درختان تا سطح سایه انداز
و)ایجاد تشتک ثانویه پای درختان جهت خیس شدن طوقه و تنه درختان به صورت مستقیم

فیلم ها و مقالات مرتبط:

1_فیلم معرفی انواع قطره چکان ها

2_مقاله نکات مهم در آبیاری قطره ای

3_فیلم 5 نکته مهم در خصوص احداث باغ ویلا

4_فیلم 5 روش آبیاری باغ ویلا

5_فیلم نکات مهم درمورد آبیاری قطره ای باغ ویلا

6_فیلم چرا نباید گونه های متفاوتی در یک باغ ویلا کاشته شوند؟

7_فیلم بهترین روش آبیاری قطره ای برای درختان

نظر خود را بنویسید