بررسی انواع آبپاش ها در سیستم آبیاری بارانی

بررسی انواع آبپاش ها در سیستم آبیاری بارانی_آبکود

بررسی انواع آبپاش ها در سیستم آبیاری بارانی

بررسی انواع آبپاشهای سیستم کلاسیک :


آبپاش های در این روش به ۴ مدل یا سایز تقسیم بندی میشوند :

۱_آبپاش نوع اول:

دارای ورودی *(1/2 )اینچ و مصرف آب آن حدود ۰/۲ لیتر در ثانیه و شعاع پاشش ۷ الی ۱۰ متر می باشدو به فشار حدود ۲ الی ۲/۵ بار نیاز دارد‌.

۲-آبپاش نوع دوم:

دارای ورودی *(3/4) اینچ و مصرف آب آن حدود ۰/۴۷ لیتر در ثانیه و شعاع پاشش ۱۵ الی ۱۸ متر می باشد که به فشار حدود ۳ الی ۳/۵ بار نیاز دارد.
آبپاش ها دارای نام های تجاری ویر۳۶،ویر۶۶،یور۳۶ ،سبزینه،SP2000،آکونا،پیلتار و…می باشد.

۳_ آبپاش نوع سوم:

دارای ورودی ۱ اینچ و مصرف آب حدود ۱ لیتر در ثانیه و شعاع پاشش ۱۸الی ۲۲ متر و فشار مورد نیاز حدود 3.5 الی 4.5 بار و با نام های تجاری ZK30،SP4000و… می باشد.

۴_آبپاش نوع چهارم:

دارای ورودی های *(1/2 1) یا (4/ 1 1)اینچ و مصرف آب حدود۲/۳ الی ۲/۷ لیتر در ثانیه و شعاع پاشش ۲۵ الی ۲۸ متر و فشار کار کرد آبپاش 5 الی 6 بار می باشد و دارای نام های تجاری آمبو، ویر ۱۵۵،ZM22، ویسپار، ارومیه و… می باشد.

نظر خود را بنویسید