مجله اینترنتی

اختلاط سم و کود

آیا اختلاط سموم و کودها با یکدیگر درست است ؟

نحوه انجام اختلاط سموم و کودها جهت انجام تست اختلاط به ترتیب زیر عمل میکنیم: الف) ابتدا هر ماده سم یا کودی را که قصد داریم با یکدیگر ترکیب کنیم با دوز مصرفی تعیین شده، در ظروف جداگانه حل می … ادامه مطلب
کود منیزیم

خواص کودمنیزیم

نقش منیزیم در گیاه منیزیم تنها جزء معدنی مولکول کلروفیل است و در ساخت کلروفیل نقش اساسی دارد. هسته مرکزی کلروفیل، منیزیم می باشد بنابراین کمبود منیزیم باعث زرد شدن پهن برگ خواهد شد. منیزیم در ساخت روغن در گیاه … ادامه مطلب
توصیه های هواشناسی کشاورزی_27 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 3 بهمن_آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_27 دی 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_27 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 3 بهمن توصیه های هواشناسی کشاورزی_15 دی 1400/شبکه خبر منبع : شبکه خبر
توصیه های هواشناسی کشاورزی_15 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 17 بهمن_آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_15 دی 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_15 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 17 بهمن توصیه های هواشناسی کشاورزی_14 دی 1400/شبکه خبر منبع : شبکه خبر
توصیه های هواشناسی کشاورزی_14 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 19 دی_آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_14 دی 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_14 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 19 دی توصیه های هواشناسی کشاورزی_13 دی 1400/شبکه خبر منبع : شبکه خبر
توصیه های هواشناسی کشاورزی_13 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 19 دی_آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_13 دی 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_13 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 19 دی توصیه های هواشناسی کشاورزی_12 دی 1400/شبکه خبر منبع : شبکه خبر
توصیه های هواشناسی کشاورزی_12 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 19 دی_آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_12 دی 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_12 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 19 دی توصیه های هواشناسی کشاورزی_11 دی 1400/شبکه خبر منبع : شبکه خبر
توصیه های هواشناسی کشاورزی_11 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 10 بهمن_آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_11 دی 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_11 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 10 بهمن توصیه های هواشناسی کشاورزی_9 دی 1400/شبکه خبر منبع : شبکه خبر
توصیه های هواشناسی کشاورزی_9 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 10 بهمن_آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_9 دی 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_9 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 10 بهمن توصیه های هواشناسی کشاورزی_8 دی 1400/شبکه خبر منبع : شبکه خبر
توصیه های هواشناسی کشاورزی_8 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 10 بهمن_آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_8 دی 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_8 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 10 بهمن توصیه های هواشناسی کشاورزی_7 دی 1400/شبکه خبر منبع : شبکه خبر
توصیه های هواشناسی کشاورزی_7 دی 1400/شبکه خبر_دور نمای دما و بارش تا 12 دی_آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_7 دی 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_7 دی 1400/شبکه خبر توصیه های هواشناسی کشاورزی_6دی 1400/شبکه خبر منبع : شبکه خبر
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها