نکات مهم درمورد آبیاری قطره ای باغ ویلا

نکات مهم درمورد آبیاری قطره ای باغ ویلا آبکود

نکات مهم درمورد آبیاری قطره ای باغ ویلا

نکته اول : انتخاب نهال ها یا گونه هایی که نیاز آبی نزدیک به هم داشته باشند .درختان متنوع انتخاب نکنیم و همچنین شرایط آب و هوایی را در نظربگیریم .
نکته دوم : انتخاب سایز مناسب لوله پلی اتیلن مناسب با حجم آب و تعداد درختان
نکته سوم : انتخاب پمپ با توجه به خروجی قطره چکان در سالهای بعد
نکته چهارم : تهیه و کاشت نهال با توجه حجم سهم آبی که در اختیار دارید .

فیلم ها و مقالات مرتبط:

1_فیلم معرفی انواع قطره چکان ها

2_مقاله نکات مهم در آبیاری قطره ای

3_فیلم 5 نکته مهم در خصوص احداث باغ ویلا

4_فیلم بازدید از یک باغ ویلا و ارائه راهکار برای رفع مشکل

5_فیلم 5 روش آبیاری باغ ویلا

6_فیلم چرا نباید گونه های متفاوتی در یک باغ ویلا کاشته شوند؟

7_فیلم بهترین روش آبیاری قطره ای برای درختان

نظر خود را بنویسید