دستگاه جوش لوله پلی اتیلن

23 کالا

 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستي 110 – 32

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستي 110 – 32

  شروع از : 12,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستي 160 – 50 (90)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستي 160 – 50 (90)

  شروع از : 13,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستی 200 – 50 (90)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستی 200 – 50 (90)

  شروع از : 16,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستی 250 – 90

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستی 250 – 90

  شروع از : 18,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستی 315 – 90

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن دستی 315 – 90

  شروع از : 19,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن فاضلابي 160 – 50 رومیزی

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن فاضلابي 160 – 50 رومیزی

  شروع از : 23,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نيمه هيدروليك 315 – 90

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نيمه هيدروليك 315 – 90

  شروع از : 35,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • خرید دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نيمه هيدروليک 250 – 90 (63)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نيمه هيدروليک 250 – 90 (63)

  شروع از : 31,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نيمه هيدروليک 400 – 200

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نيمه هيدروليک 400 – 200

  شروع از : 45,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نیمه‌ هیدرولیک 160 – 63 (50)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نیمه‌ هیدرولیک 160 – 63 (50)

  شروع از : 24,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نیمه ‌هیدرولیک 200 – 63 (50)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن نیمه ‌هیدرولیک 200 – 63 (50)

  شروع از : 26,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 1000 – 630 (500)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 1000 – 630 (500)

  شروع از : 320,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 1200 – 710 با جرثقيل

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 1200 – 710 با جرثقيل

  415,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد.  
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 1600 – 1200 با جرثقيل

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 1600 – 1200 با جرثقيل

  شروع از : 845,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 200 – 63 (50)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 200 – 63 (50)

  شروع از : 33,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 2000 – 1600 با جرثقيل

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 2000 – 1600 با جرثقيل

  1,800,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد.  
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 250 – 90 (63)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 250 – 90 (63)

  شروع از : 38,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 315 – 90 (63)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 315 – 90 (63)

  شروع از : 42,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 400 – 200 (160)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 400 – 200 (160)

  شروع از : 52,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 500 – 315 (250)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 500 – 315 (250)

  شروع از : 80,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 630 – 400 (315)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 630 – 400 (315)

  شروع از : 90,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 800 – 500 (400)

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هيدروليک 800 – 500 (400)

  شروع از : 260,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هیدرولیک 160 – 50

  دستگاه جوش لوله پلی اتیلن هیدرولیک 160 – 50

  شروع از : 30,000,000 تومان
  دستگاه جوش پلی اتیلن همانطور که از نامش مشخص است برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و یا جوش لوله پلی اتیلن به فلنچ و سایر اتصالات پلی اتیلن که دارای سایز یکسانی هستند، کاربرد دارد. توجه: این محصول دارای 2 تیپ می باشد. جهت مشاهده قیمت و خرید روی تیپ مورد نظر کلیک کنید. 
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها