دریچه بازدید فاضلابی لوله پلی اتیلن سایز 75
دریچه بازدید فاضلابی لوله پلی اتیلن سایز 75_آبکود 2
دریچه بازدید فاضلابی لوله پلی اتیلن سایز 75_آبکود 1
دریچه بازدید فاضلابی لوله پلی اتیلن سایز 75_آبکود
دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن_آبکود
دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن_آبکود 1
دریچه بازدید فاضلابی لوله پلی اتیلن سایز 75
دریچه بازدید فاضلابی لوله پلی اتیلن سایز 75_آبکود 2
دریچه بازدید فاضلابی لوله پلی اتیلن سایز 75_آبکود 1
دریچه بازدید فاضلابی لوله پلی اتیلن سایز 75_آبکود
دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن_آبکود
دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن_آبکود 1

دریچه بازدید فاضلابی پلی اتیلن سایز 75


24,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 3 خرداد, 1401

دریچه بازدید یا درپوش تست 75

این دریچه ها یا درپوش ها جهت سیستمهای فاضلاب ساختمان و همچنین در آبیاری باغات پسته بسیار پرکاربرد می باشد.