دریچه بازدید جوشی لوله پلی اتیلن سایز 90
دریچه بازدید جوشی لوله پلی اتیلن سایز 90_آبکود 2
دریچه بازدید جوشی لوله پلی اتیلن سایز 90_آبکود 1
دریچه بازدید جوشی لوله پلی اتیلن سایز 90_آبکود
دریچه بازدید جوشی لوله پلی اتیلن سایز 90_آبکود
دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن_آبکود 1
دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن_آبکود
دریچه بازدید جوشی لوله پلی اتیلن سایز 90
دریچه بازدید جوشی لوله پلی اتیلن سایز 90_آبکود 2
دریچه بازدید جوشی لوله پلی اتیلن سایز 90_آبکود 1
دریچه بازدید جوشی لوله پلی اتیلن سایز 90_آبکود
دریچه بازدید جوشی لوله پلی اتیلن سایز 90_آبکود
دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن_آبکود 1
دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن_آبکود

دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن سایز 90


38,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 3 خرداد, 1401

دریچه بازدید یا درپوش تست 90

این دریچه ها یا درپوش ها جهت سیستمهای فاضلاب ساختمان و همچنین در آبیاری باغات پسته بسیار پرکاربرد می باشد.