قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود 2
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود 1
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود 5
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود 4
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود 3
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود 2
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود 1
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود 5
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود 4
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین_آبکود 3

قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی ساخت چین


285,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 21 اردیبهشت, 1401

قیچی شاخه زن  تلسکوپی با استحکام بالا و دسته قابل تنظیم می باشد،که دسترسی به شاخه های بالاتر را تضمین می کند.

ساخت: چین