سرشیلنگی 2 اینچ رینگ دار لی فلت_آبکود
سرشیلنگی 2 اینچ رینگ دار لی فلت_آبکود 2
سرشیلنگی 2 اینچ رینگ دار لی فلت_آبکود
سرشیلنگی 2 اینچ رینگ دار لی فلت_آبکود
سرشیلنگی 2 اینچ رینگ دار لی فلت_آبکود 2
سرشیلنگی 2 اینچ رینگ دار لی فلت_آبکود

سرشیلنگی 2 اینچ رینگ دار لی فلت و لوله بارانی


28,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 19 مرداد, 1401

از سرشیلنگی رینگ دار جهت اتصال لوله بارانی به شیر یا کمربند استفاده می شود.