تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 1
تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 2
تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 3
تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 4
تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 5
تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 6
تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 1
تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 2
تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 3
تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 4
تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 5
تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT_آبکود 6

تایمر آبیاری و مه پاش دوکار WTT


2,500,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 16 مرداد, 1402

این تایمر یک تایمر آبیاری تک خروجی دیجیتال با برنامه کامل آبیاری است. روشی مطمئن و ساده جهت آبیاری فضاهای کوچک در مقیاس بالکن و باغچه، دیوار و بام سبز و حیاط و ویلاها می باشد.