تایمر آبیاری دو خروجی سبز _ آبکود
تایمر آبیاری دو خروجی سبز _ آبکود ۳
تایمر آبیاری دو خروجی سبز _ آبکود ۵
تایمر آبیاری دو خروجی سبز _ آبکود ۶
تایمر آبیاری دو خروجی سبز _ آبکود ۱
تایمر آبیاری دو خروجی _ آبکود
تایمر آبیاری دو خروجی سبز _ آبکود
تایمر آبیاری دو خروجی سبز _ آبکود ۳
تایمر آبیاری دو خروجی سبز _ آبکود ۵
تایمر آبیاری دو خروجی سبز _ آبکود ۶
تایمر آبیاری دو خروجی سبز _ آبکود ۱
تایمر آبیاری دو خروجی _ آبکود

تایمر آبیاری دو خروجی سبز


2,700,000 تومان

ناموجود

تایمر آبیاری دو خروجی دیجیتال روشی مطمئن و کارآمد جهت آبیاری فضاهای سبز از قبیل باغچه, دیوار, بام سبز, حیاط و ویلاها میباشد.