تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۴
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۵
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۱
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۷
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۳
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۲
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۴
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۵
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۱
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۷
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۳
تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی _ آبکود ۲

تایمر آبیاری دو خروجی نارنجی


3,500,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 5 اسفند, 1402

این تایمر با برنامه کامل آبیاری روشی مطمئن و ساده برای آبیاری فضاهای کوچک در مقیاس بالکن و باغچه، دیوار ، بام سبز، حیاط و ویلاها می باشد.