پکیج آبیاری و مه پاشی به همراه تایمر_آبکود 1
پکیج آبیاری و مه پاشی به همراه تایمر_آبکود 2
پکیج آبیاری و مه پاشی به همراه تایمر_آبکود 3
پکیج آبیاری و مه پاشی به همراه تایمر_آبکود 1
پکیج آبیاری و مه پاشی به همراه تایمر_آبکود 2
پکیج آبیاری و مه پاشی به همراه تایمر_آبکود 3

پکیج آبیاری و مه پاشی به همراه تایمر


3,500,000 تومان

ناموجود

برای آبیاری محدوده زیادی از پوششهای گیاهی از جمله درخت, درختچه, گلدان و باکسهای گل موجود در بالکن, گلدانهای آویز و دیوارسبز و مهپاشی مناسب است.