پکیج آبیاری و مه پاشی _آبکود 1
پکیج آبیاری و مه پاشی _آبکود 11
پکیج آبیاری و مه پاشی _آبکود 12
پکیج آبیاری و مه پاشی _آبکود 1
پکیج آبیاری و مه پاشی _آبکود 11
پکیج آبیاری و مه پاشی _آبکود 12

پکیج آبیاری و مه پاشی


1,700,000 تومان

ناموجود

برای آبیاری محدوده زیادی از پوششهای گیاهی از جمله درخت, درختچه, گلدان و باکسهای گل موجود در بالکن, گلدانهای آویز و دیوارسبز و مهپاشی مناسب است.