کود مایع سیلیسیم 40 درصد چلسی (40Si) هلند یک لیتری _ آبکود
کود مایع سیلیسیم 40 درصد چلسی (40Si) هلند یک لیتری _ آبکود 2
کود مایع سیلیسیم 40 درصد چلسی (40Si) هلند یک لیتری _ آبکود 1
کود مایع سیلیسیم 40 درصد چلسی (40Si) هلند یک لیتری _ آبکود
کود مایع سیلیسیم 40 درصد چلسی (40Si) هلند یک لیتری _ آبکود 2
کود مایع سیلیسیم 40 درصد چلسی (40Si) هلند یک لیتری _ آبکود 1

کود مایع سیلیسیم 40 درصد چلسی (40Si) هلند یک لیتری


474,500 تومان

آخرین بروزرسانی : 19 مرداد, 1402

مقدار سدیم محلول در این ترکیب 7.8 درصد می باشد.