کود مایع سیلیکو پتاس زاگرس یک لیتری _ آبکود
کود مایع سیلیکو پتاس زاگرس یک لیتری _ آبکود 1
کود مایع سیلیکو پتاس زاگرس یک لیتری _ آبکود 2
کود مایع سیلیکو پتاس زاگرس یک لیتری _ آبکود
کود مایع سیلیکو پتاس زاگرس یک لیتری _ آبکود 1
کود مایع سیلیکو پتاس زاگرس یک لیتری _ آبکود 2

کود مایع سیلیکو پتاس زاگرس یک لیتری


196,500 تومان

آخرین بروزرسانی : 19 مرداد, 1402

  • افزایش پاجوش دهی در گیاهان؛
  • افزایش نمو گیاهان؛
  • افزایش شاخ و برگ جانبی؛
  • افزایش گلدهی و میوه دهی در گیاهان