پانچر 16 میلیمتر جیسون و ایزی آبکود
پانچر 16 میلیمتر جیسون و ایزی آبکود 2
پانچر 16 میلیمتر جیسون و ایزی آبکود 3
پانچر 16 میلیمتر جیسون و ایزی آبکود 5
پانچر 16 میلیمتر جیسون و ایزی آبکود 4
پانچر 16 میلیمتر جیسون و ایزی آبکود
پانچر 16 میلیمتر جیسون و ایزی آبکود 2
پانچر 16 میلیمتر جیسون و ایزی آبکود 3
پانچر 16 میلیمتر جیسون و ایزی آبکود 5
پانچر 16 میلیمتر جیسون و ایزی آبکود 4

پانچ چند منظوره فنری


58,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 26 مرداد, 1402

پانچ چندمنظوره برای سهولت در سوراخ کردن لوله های سایز 16 و کوچکتر استفاده می شود.