کود آمینواسید پروتی فرت_آبکود
کود آمینواسید پروتی فرت_آبکود 1
کود آمینواسید پروتی فرت_آبکود 2
کود آمینواسید پروتی فرت_آبکود 3
کود آمینواسید پروتی فرت_آبکود
کود آمینواسید پروتی فرت_آبکود 1
کود آمینواسید پروتی فرت_آبکود 2
کود آمینواسید پروتی فرت_آبکود 3

کود آمینواسید پودری پروتیفرت 87.5% ایتالیا


347,500 تومان

آخرین بروزرسانی : 17 تیر, 1403

  • دارای اسید آمینه، نیتروژن و مواد آلی
  • محرک رشد و ضد تنش
  • کاهش خسارت سرما و گرما
  • بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیاه
  • کاملا محلول در آب
  • افزایش کیفیت و عملکرد محصولات