نوار آبیاری قطره ای درز وسط گرین لند_آبکود
نوارآبیاری درز وسط گرین لند_آبکود
نوارتیپ درز وسط گرین لند_آبکود
نوار آبیاری قطره ای درز وسط گرین لند_آبکود
نوارآبیاری درز وسط گرین لند_آبکود
نوارتیپ درز وسط گرین لند_آبکود

نوارتیپ درز وسط گرین لند (GREEN LAND)


ضمانت یک فصل زراعی
دارای فواصل خروجی 10 و 20 سانت
امکان خرید حضوری در مشهد
محصول جدید یزددریپ مناسب جهت صادرات به کشور های همسایه عراق و افغانستان

این نوارتیپ به دلیل درز وسط بودن و مرغوبیت کالا در بین کشورهای خاورمیانه از محبوبیت خاصی برخوردار است.