کود اوره فسفات کاپلاس _آبکود
کود اوره فسفات کاپلاس_آبکود
کود اوره فسفات کاپلاس _آبکود
کود اوره فسفات کاپلاس_آبکود

کود اوره فسفات کاپلاس اس آلمان


5,100,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 15 اسفند, 1402

کود اوره فسفات کاپلاس اس آلمان دارای 17 درصد اوره و 44 درصد فسفر می باشد که باعث توسعه بیشتر ریشه در ابتدای دوره کاشت می شود و همچنین در باغات نیز بعد از گلدهی مورد استفاده قرار می گیرد.