کود اوره فسفات زایز انگلستان _آبکود
کود اوره فسفات زایز انگلستان _آبکود 1
کود اوره فسفات زایز انگلستان _آبکود
کود اوره فسفات زایز انگلستان _آبکود 1

کود اوره فسفات زایز انگلستان


4,975,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 13 اسفند, 1402

اوره فسفات زایز با دارا بودن 18 درصد نیتروژن و 44 درصد فسفر و همچنین پی اچ بسیار پایین (کمتر از 2) یکی از بهترین کودهایی است که در شروع فصل رشد به منظور تقویت رشد رویشی، توسعه سیستم ریشه و همچنین تقویت قوای زایشی استفاده می شود.