کود محرک رشد ریشه روتکس مدوکس (ROOTEX MADOX) _آبکود

کود محرک رشد ریشه روتکس مدوکس (ROOTEX MADOX)


170,000 تومان

ناموجود

ریشه زا و محرک رشد ریشه

 

امکان خرید حضوری در مشهد