زانو پنوماتیک (6 میلیمتر)_آبکود
زانو پنوماتیک (6 میلیمتر)_آبکود 3
زانو پنوماتیک (6 میلیمتر)_آبکود 2
زانو پنوماتیک (6 میلیمتر)_آبکود 1
زانو پنوماتیک (6 میلیمتر)_آبکود
زانو پنوماتیک (6 میلیمتر)_آبکود 3
زانو پنوماتیک (6 میلیمتر)_آبکود 2
زانو پنوماتیک (6 میلیمتر)_آبکود 1

زانو پنوماتیک (6 میلیمتر)


12,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 29 اردیبهشت, 1403

این اتصال تحمل فشار حداقل 10 بار و قابلیت اتصال به انواع لوله های پنوماتیک را دارد.