ازتو بارور 3 حاوی باکتری حل کننده نیتروژن نیم لیتری _آبکود 1
ازتو بارور 3 حاوی باکتری حل کننده نیتروژن نیم لیتری _آبکود 2
ازتو بارور 3 حاوی باکتری حل کننده نیتروژن نیم لیتری _آبکود
ازتو بارور 3 حاوی باکتری حل کننده نیتروژن نیم لیتری _آبکود 1
ازتو بارور 3 حاوی باکتری حل کننده نیتروژن نیم لیتری _آبکود 2
ازتو بارور 3 حاوی باکتری حل کننده نیتروژن نیم لیتری _آبکود

کود زیستی ازتو بارور 3 حاوی باکتری حل کننده نیتروژن نیم لیتری


120,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 10 خرداد, 1403

باکتری های مفید موجود در کود زیستی ازتو بارور 3، نیتروژن هوا را تثبیت کرده و به صورت یون آمونیوم در اختیار گیاه قرار می دهند.