کود زیستی فسفاته بارور 2 حاوی باکتری حل کننده فسفر نیم لیتری _آبکود
کود زیستی فسفاته بارور 2 حاوی باکتری حل کننده فسفر نیم لیتری _آبکود 1
کود زیستی فسفاته بارور 2 حاوی باکتری حل کننده فسفر نیم لیتری _آبکود 2
کود زیستی فسفاته بارور 2 حاوی باکتری حل کننده فسفر نیم لیتری _آبکود
کود زیستی فسفاته بارور 2 حاوی باکتری حل کننده فسفر نیم لیتری _آبکود 1
کود زیستی فسفاته بارور 2 حاوی باکتری حل کننده فسفر نیم لیتری _آبکود 2

کود زیستی فسفاته بارور 2 حاوی باکتری حل کننده فسفر نیم لیتری


120,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 10 خرداد, 1403

باکتری های مفید موجود در کود زیستی فسفاته بارور 2 ترکیبات نامحلول فسفاته معدنی و آلی خاک را تجزیه کرده و یون فسفات قابل جذب را در اختیار گیاه قرار می دهند.