کود زیستی پتا بارور 2 حاوی باکتری حل کننده پتاسیم نیم لیتری _ آبکود
کود زیستی پتا بارور 2 حاوی باکتری حل کننده پتاسیم نیم لیتری _ آبکود 1
کود زیستی پتا بارور 2 حاوی باکتری حل کننده پتاسیم نیم لیتری _ آبکود 2
کود زیستی پتا بارور 2 حاوی باکتری حل کننده پتاسیم نیم لیتری _ آبکود
کود زیستی پتا بارور 2 حاوی باکتری حل کننده پتاسیم نیم لیتری _ آبکود 1
کود زیستی پتا بارور 2 حاوی باکتری حل کننده پتاسیم نیم لیتری _ آبکود 2

کود زیستی پتا بارور 2 حاوی باکتری حل کننده پتاسیم نیم لیتری


120,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 10 خرداد, 1403

باکتری های مفید موجود در کود ریستی پتابار 2 پتاسیم را از ترکیبات خاک آزاد می کنند و در اختیار گیاه قرار می دهند.