کود مایه تلقیح یونجه نیم لیتری _ آبکود
کود مایه تلقیح یونجه نیم لیتری _ آبکود 2
کود مایه تلقیح یونجه نیم لیتری _ آبکود 1
کود مایه تلقیح یونجه نیم لیتری _ آبکود
کود مایه تلقیح یونجه نیم لیتری _ آبکود 2
کود مایه تلقیح یونجه نیم لیتری _ آبکود 1

کود مایه تلقیح یونجه نیم لیتری


120,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 10 خرداد, 1403

باکتری های مفید موجود در این محصول با ایجاد گره بر روی ریشه گیاه یونجه، نیتروژن هوا را تثبیت کرده و به صورت یون آمونیوم در اختیار گیاه قرار می دهند.