قارچ کش زیستی رویین 2 حاوی باکتری ترکودرما 200 گرمی_آبکود
قارچ کش زیستی رویین 2 حاوی باکتری ترکودرما 200 گرمی_آبکود 2
قارچ کش زیستی رویین 2 حاوی باکتری ترکودرما 200 گرمی_آبکود
قارچ کش زیستی رویین 2 حاوی باکتری ترکودرما 200 گرمی_آبکود 2

قارچ کش زیستی رویین 2 حاوی باکتری ترکودرما 200 گرمی


150,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 29 خرداد, 1403

قارچ‌کش زیستی تریکو بعنوان یکی از عوامل مؤثر و قدرتمند کنترل‌کننده قارچ‌های خاکزی پس از مصرف به سرعت در اندام‌های زیرین و هوایی گیاهان مستقر شده و به سه طریق رقابت ریزوسفری، ترشح آنتی‌بیوتیک‌های ضد قارچی و ترشح آنزیم‌های مخرب ساختار عوامل بیماری‌زای گیاهی اثر مهارکنندگی خود را اعمال می‌کند. این قارچ‌کش علاوه بر رقابت با عوامل بیماری‌زا و تقویت سیستم ایمنی گیاهان، سبب گسترش سیستم ریشه‌ای گیاهان، تحمل تنش خشکی، افزایش حلالیت عناصر غذایی و افزایش رشد گیاه می‌شود.  این محصول برای ضدعفونی بذر،‌ نشاء، قلمه و غده گیاهان و استفاده به‌صورت کود آبیاری یا محلول‌پاشی تهیه و عرضه شده است. استفاده از این محصول  در هنگام کاشت و به فاصله 7 تا 10روز بعد، مانع گسترش بیماری‌های قارچی می‌شود.