نوارتیپ پلاکدار اسکای دریپ
نوارتیپ پلاکدار اسکای دریپ
نوارتیپ پلاکدار_ آبکود
نوار تیپ پلاکدار_ آبکود
نوارتیپ (نوار آبیاری 3)
نوارتیپ (نوار آبیاری 1)
نوارتیپ پلاکدار اسکای دریپ
نوارتیپ پلاکدار اسکای دریپ
نوارتیپ پلاکدار_ آبکود
نوار تیپ پلاکدار_ آبکود
نوارتیپ (نوار آبیاری 3)
نوارتیپ (نوار آبیاری 1)

نوارتیپ پلاکدار اسکای دریپ 30سانت (رول)


نوارتیپ پلاکدار اسکای دریپ بیشترین کاربرد را در آبیاری محصولات کشاورزی (سیب زمینی، گوجه فرنگی، چغندرقند، هندوانه، خربزه و …) و گلخانه ای دارد.

 

امکان خرید حضوری در مشهد