کور 6 میل_آبکود

کور 6 میل


260 تومان

آخرین بروزرسانی : 23 فروردین, 1401

جهت کور کردن سوراخ هایی که برای قطره چکان روی لوله 16 یا 20 زده شده و نیاز به کورکردن دارد استفاده می شود