پایه بابلر 16 میلیمتری_آبکود
پایه بابلر 16 میلی متری_آبکود
پایه بابلر 16 میلیمتری_آبکود
پایه بابلر 16 میلی متری_آبکود

پایه بابلر 16 میلی متری G.B


10,200 تومان

آخرین بروزرسانی : 25 فروردین, 1403

پایه ایست که سر بابلر بر روی آن نصب می گردد و به علت داشتن پایه خنجری مانند، داخل زمین فرو رفته و باعث ثابت ماندن بابلر در محل استقرار می گردد.

این پایه بیشتر در باغات میوه مورد استفاده قرار می گیرد.