کود کامل ان پ کا 30-5-15 مش کمیکال بلژیک (10کیلوگرمی)

کود کامل ان پ کا 30-5-15 مش کمیکال بلژیک (10کیلوگرمی)


1,900,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 18 دی, 1401

کود کامل( 30-5-15) محلول در آب جهت افزایش عملکرد
این ترکیب حاوی عناصر پرمصرف ازت، فسفر و پتاسیم بوده و کاملا محلول در آب است. عناصر ریزمغذی موجود در این کود به صورت کلات EDTA بوده و بهترین زمان مصرف در مرحله زایشی گیاه است. کود مذکور فاقد هر گونه عامل ایجادکننده شوری در خاک بوده و در تمامی گلخانه ها، باغات و زراعت ها توصیه می گردد.