کود کامل NPK 10-52-10 مش کمیکال بلژیک (10کیلوگرمی)

کود کامل NPK 10-52-10 مش کمیکال بلژیک (10کیلوگرمی)

(دیدگاه 1 کاربر)

کود کامل (10-52-10) محلول در آب جهت استفاده در ابتدای فصل رشد

این کود کامل حاوی مقدار بالای عنصر فسفر بوده که در ابتدای فصل رشد ریشه زایی و مقاوت گیاهان به بیماری های گیاهی را تقویت کند.همچنین وجود مقادیر مطلوب عناصر ریزمغذی به صورت کلات شده در این کود باعث حداکثر بازدهی آن می شود. کود مذکور فاقد هرگونه عامل ایجادکننده شوری در خاک بوده و برای استفاده در تمامی گلخانه ها، باغات و زراعت های ایران مناسب می باشد.