پیت ماس پینداستراپ دانمارک 300لیتری_آبکود
پیت ماس میکس کار استونی
پیت ماس میکس کار استونی
پیت ماس میکس کار استونی
پیت ماس میکس کار استونی
پیت ماس پینداستراپ دانمارک 300لیتری_آبکود
پیت ماس میکس کار استونی
پیت ماس میکس کار استونی
پیت ماس میکس کار استونی
پیت ماس میکس کار استونی

پیت ماس پینداستراپ دانمارک 300 لیتری


2,850,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 8 اسفند, 1402

پیت ماس جهت استفاده در بستر های کشت هیدروپونیک، گروبک، سینی کشت نشا و در گلخانه ها کاربرد دارد.

نکته: نوع بافت پیت ماس در نگهداری عناصر و مواد غذایی نقش مهم ایفا می کند.