کود کامل سه بیست 20_20_20 NPK آفر (1 کیلوگرم)
کود 20_20_20 NPK آفر
کود npk 20-20-20 offer
کود کامل سه بیست 20_20_20 NPK آفر (1 کیلوگرم)
کود 20_20_20 NPK آفر
کود npk 20-20-20 offer

کود کامل سه بیست 20_20_20 NPK آفر (1 کیلوگرم)


118,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 13 شهریور, 1401

کود کامل سه بیست (NPK 20_20_20) یک کود کامل است که دارای عناصر ماکرو نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. این کود برای کلیه گیاهان زراعی، باغی،گلخانه ای و آپارتمانی قابل استفاده می باشد.