کود کامل NPK 5_50_5 آفر(OFFER)_آبکود
کود آفر 5 50 5
کود npk 5-50-5 offer
کود کامل NPK 5_50_5 آفر(OFFER)_آبکود
کود آفر 5 50 5
کود npk 5-50-5 offer

کود کامل 5_50_5 NPK آفر (1 کیلو گرم)


163,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 13 شهریور, 1401

کود کامل NPK 5-50-5 یک کود کامل فسفر بالا می باشد که بیشتر در ابتدای کاشت، جهت افزایش ریشه زایی مورد استفاده قرار می گیرد.