کود کامل 30_5_15 NPK آفر (1 کیلو گرم)
کود 30_5_15 NPK آفر (10 کیلو گرم)
1کود npk 15-5-30 offer
کود کامل 30_5_15 NPK آفر (1 کیلو گرم)
کود 30_5_15 NPK آفر (10 کیلو گرم)
1کود npk 15-5-30 offer

کود کامل 30_5_15 NPK آفر (1 کیلو گرم)


104,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 13 شهریور, 1401

کود کامل NPK به فرمول 30-5-15 از سری کودهای ماکرو بوده که دارای سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. این کود به علت داشتن نیتروژن و پتاسیم بالا در ابتدای دوره زایشی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.