میکرو پاشنده چرخشی_آبکود
میکرو پاشنده چرخشی 1_آبکود
رابط میکروپاشنده آبکود
میکرو پاشنده چرخشی_آبکود
میکرو پاشنده چرخشی 1_آبکود
رابط میکروپاشنده آبکود

میکرو پاشنده چرخشی بهمراه رابط


20,500 تومان

آخرین بروزرسانی : 10 خرداد, 1403

میکروآبپاش ضمن زیبا کردن فضا، آبیاری را هم انجام می دهد. از میکرو آبپاش ها بیشتر برای آبیاری محیط هایی که دارای درخت های زیادی هستند استفاده می شود. آنها همچنین برای آبیاری باغچه ها نیز مفید هستند.