پمپ مه پاش فشار بالا 6 استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا 2 استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا 3 استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا 7 استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا 5 استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا 4 استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا 6 استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا 2 استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا 3 استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا 7 استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا 5 استیل_توانایی تامین فشار 120
پمپ مه پاش فشار بالا 4 استیل_توانایی تامین فشار 120

پمپ مه پاش پرفشار (مناسب انواع نازلهای استیل 0.3 و 0.5)


این پمپ جهت تامین فشار مورد نیاز مه پاش های استیل فشار بالا که به فشار 70 الی 110 بار فشار نیاز دارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

*بدلیل نوسانات قیمت، لطفا قبل از خرید استعلام بگیرید.