سر بابلر 75 لیتر در ساعت آبکود
سربابلر آبکود
سر بابلر 75 لیتر در ساعت آبکود
سربابلر آبکود

سر بابلر 75 لیتر در ساعت


9,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 19 دی, 1401

بابلر یا آبفشان جهت آبیاری درختان در مناطقی که آب با EC یا شوری بالا برخوردار می باشند، مورد استفاده قرار می گیرند.