کود

105 کالا

 • کود کامل ان پ کا 10-50-10 MDT ترکیه

  10-50-10 MDT ترکیه (25کیلوگرمی)

  1,875,000 تومان
  کود کامل (10-52-10) محلول در آب جهت تمامی فصول و محصولات این ترکیب حاوی عناصر پرمصرف ازت، فسفر و پتاسیم بوده و کاملا محلول در آب است. این کود به صورت مخلوط با آب آبیاری و همچنین خاکی قابل مصرف می باشد. کود مذکور فاقد هرگونه عامل ایجادکننده شوری در خاک بوده و برای استفاده در تمامی گلخانه ها، باغات و زراعت های ایران مناسب می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • 12-12-36 MDT ترکیه (25کیلوگرمی)

  12-12-36 MDT ترکیه (25کیلوگرمی)

  1,875,000 تومان
  کود کامل (36-12-12) محلول در آب جهت تمامی فصول و محصولات این کود به صورت مخلوط با آب آبیاری و همچنین خاکی قابل مصرف بوده و کاملا محلول در آب می باشد. مقدار بالای عنصر پتاسیم در این ترکیب موجب افزایش عملکرد و کاهش استرس های زنده و محیطی می گردد. کود مذکور فاقد هرگونه عامل ایجادکننده شوری در خاک بوده و برای استفاده در تمامی گلخانه ها، باغات و…
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل 20-20-20 MDT ترکیه (25کیلوگرمی)

  20-20-20 MDT ترکیه (25کیلوگرمی)

  1,625,000 تومان
  کود کامل (20-20-20) محلول درآب جهت تمامی فصول و محصولات این کود پودری که شامل عناصر اصلی نیتروژن،فسفر و پتاسیم به یک نسبت است. دارای انواع عناصر ریزمغذی (به صورت کلات EDTA) مهم و مورد نیاز گیاه بوده و نقش موثری در رفع تمام نیازمندی های گیاه دارد.حلالیت بسیار بالای این کود در آب و قابلیت جذب حداکثری این عناصر از طریق ریشه و برگ از ویژگی های مهم این…
  نمایش سریع محصول
 • کود آمینو اسید 78% مش کمیکال بلژیک

  آمینو اسید مش کمیکال بلژیک

  533,000 تومان
  آمینو اسید باعث افزایش رشد اندام های گیاهی و افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی می گردد. این کود یکی از پر مصرف ترین و مفیدترین کودها  برای محصولات کشاورزی و باغات می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • اسید هیومیک Humi K_آبکود
  ناموجــود

  اسید هیومیک Humi K

  250,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود آهن سیاه(black iron)_آبکود

  اسید هیومیک بلک آیرون (Black Iron)_12Kg

  2,580,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • اسید هیومیک پودری MASH CHEMICALS_آبکود
  ناموجــود

  اسید هیومیک پودری MASH CHEMICALS

  200,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود اسید هیومیک گاردسکو آمریکا

  اسید هیومیک گاردسکو آمریکا

  165,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود اسید هیومیک آفر(OFFER)_آبکود

  اسیدهیومیک 70% آفر (1 کیلوگرم)

  100,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک هم برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • اسیدهیومیک 70% آفر

  اسیدهیومیک 70% آفر (10 کیلوگرم)

  850,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک هم برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • اسیدهیومیک 70% آفر

  اسیدهیومیک 70% آفر (5 کیلوگرم)

  425,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک هم برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • اسیدهیومیک آگرو گواردیو(5 کیلوگرمی)

  اسیدهیومیک آگرو گواردیو (5 کیلوگرمی)

  300,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • اسید هیومیک مایع

  اسیدهیومیک مایع 12% آفر(1 لیتری)

  48,400 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک هم برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • اسیدهیومیک مایع 12% آفر

  اسیدهیومیک مایع 12% آفر(5 لیتری)

  202,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک هم برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود
 • کود کامل پروسول 10-10-30+ریز مغزی
  ناموجــود

  پروسول 10-10-30 (1کیلوگرمی)

  350,000 تومان
  کود ماکرو 10-10-30 یک NPK با درصد بالای ازت می باشد. این کود جزء کودهای کامل بوده و با درصد بالای نیتروژنی که دارد رشد رویشی خوبی برای محصولات زراعی، باغی و گلخانه به همراه دارد. بهترین زمان مصرف قبل از گلدهی محصولات زراعی می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل پروسول 10-52-10 (1کیلوگرمی)_ریزمغزی

  پروسول 10-52-10 (1کیلوگرمی)

  350,000 تومان
  پروسول 10-52-10 + عناصر ریز مغذی کود ماکرو کامل همراه با عناصر ریز مغزی (آهن،مس،منگنز،بور، روی و مولیبدن ) می باشد این کود به صورت پودری کاملا محلول در آب بوده و جهت محلول پاشی "جذب از طریق برگ" برای کلیه محصولات کشاورزی قابل توصیه می باشد .
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل پروسول 20-20-20 (1کیلوگرمی)
  ناموجــود

  پروسول 20-20-20 (1کیلوگرمی)

  350,000 تومان
  پروسول 20-20-20 + عناصر ریز مغذی کود ماکرو کامل همراه با عناصر ریز مغذی (آهن،مس،منگنز،بر، روی و مولیبدن ) می باشد این کود به صورت پودری کاملا محلول در آب بوده و جهت محلول پاشی ((جذب از طریق برگ )) برای کلیه محصولات کشاورزی قابل توصیه می باشد . بسته بندی: 1 کیلوگرمی شرکت سازنده: Porosol امریکا
  نمایش سریع محصول
 • کود پروسول 10-20-30
  ناموجــود

  پروسول 30-20-10 (1کیلوگرمی)

  350,000 تومان
  پروسول 30-20-10 + عناصر ریز مغذی کود ماکرو کامل همراه با عناصر ریز مغذی آهن،مس،منگنز،مور، روی،و مولیبدن می باشد این کود به صورت پودری کاملا محلول در آب بوده و جهت محلول پاشی "جذب از طریق برگ" برای کلیه محصولات کشاورزی قابل توصیه می باشد .
  نمایش سریع محصول
 • پکیج کامل ونتوری “1 با اتصالات

  پکیج کامل ونتوری “1 با اتصالات

  760,000 تومان
  پکیج ونتوری 1 اینچ یک پک کامل از کلیه اتصالات و لوازمی است که شما برای استفاده از ونتوری به آن نیاز دارید، در یک پکیج با قیمتی استثنایی تهیه شده است.
  نمایش سریع محصول
 • پکیج کامل ونتوری "11/2 با اتصالات

  پکیج کامل ونتوری “1/2 1 با اتصالات

  1,550,000 تومان
  پکیج ونتوری 1/2 1 اینچ یک پک کامل از کلیه اتصالات و لوازمی است که شما برای استفاده از ونتوری به آن نیاز دارید، در یک پکیج با قیمتی استثنایی تهیه شده است.
  نمایش سریع محصول
 • پکیج کامل ونتوری "2 با اتصالات

  پکیج کامل ونتوری “2 با اتصالات

  1,870,000 تومان
  پکیج ونتوری 2 اینچ یک پک کامل از کلیه اتصالات و لوازمی است که شما برای استفاده از ونتوری به آن نیاز دارید، در یک پکیج با قیمتی استثنایی تهیه شده است.
  نمایش سریع محصول
 • پکیج کامل ونتوری 3/4 اینچ_آبکود

  پکیج کامل ونتوری “3/4 با اتصالات

  640,000 تومان
  پکیج ونتوری 3/4 اینچ یک پک کامل از کلیه اتصالات و لوازمی است که شما برای استفاده از ونتوری به آن نیاز دارید، در یک پکیج با قیمتی استثنایی تهیه شده است.
  نمایش سریع محصول
 • پیت ماس پینداستراپ دانمارک 300لیتری_آبکود

  پیت ماس پینداستراپ دانمارک 300لیتری

  شروع از : 1,050,000 تومان
  پیت ماس جهت استفاده در بستر های کشت هیدروپونیک، گروبک، سینی کشت نشا و در گلخانه ها کاربرد دارد. نکته: نوع بافت پیت ماس در نگهداری عناصر و مواد غذایی نقش مهم ایفا می کند.
  نمایش سریع محصول
 • پیت ماس فری پیت هلند 235لیتری_آبکود

  پیت ماس فری پیت هلند 235لیتری

  850,000 تومان
  پیت ماس جهت استفاده در بستر های کشت هیدروپونیک، گروبک، سینی کشت نشا و در گلخانه ها کاربرد دارد. نکته: نوع بافت پیت ماس در نگهداری عناصر و مواد غذایی نقش مهم ایفا می کند.
  نمایش سریع محصول
 • پیت ماس میکس کار استونی 70لیتری_آبکود

  پیت ماس میکس کار استونی 70لیتری

  شروع از : 350,000 تومان
  پیت ماس جهت استفاده در بستر های کشت هیدروپونیک، گروبک، سینی کشت نشا و در گلخانه ها کاربرد دارد. نکته: نوع بافت پیت ماس در نگهداری عناصر و مواد غذایی نقش مهم ایفا می کند.
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  جلبک 20% آکادین

  350,000 تومان
  کود جلبک دریایی، از نوعی جلبک دریایی که رنگ قهوه ای دارد و کاملا ارگانیک است، تهیه می شود. این جلبک دارای یک سری عناصر غذایی با ارزش است که محرک رشد گیاه بوده و تاثیر بسیار خوبی برای باغات و زراعت شما دارد.
  نمایش سریع محصول
 • کود محرک رشد جلبک دریایی بایوآلجاکس 20%

  جلبک بایوآلجاکس 20%

  200,000 تومان
  کود جلبک دریایی، از نوعی جلبک دریایی که رنگ قهوه ای دارد و کاملا ارگانیک است، تهیه می شود. این جلبک دارای یک سری عناصر غذایی با ارزش است که محرک رشد گیاه بوده و تاثیر بسیار خوبی برای باغات و زراعت شما دارد.
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  چسب باغبانی (آتیس)

  18,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • روی و بور مایع آفر 5-Zn+B+NK 5 (پنج لیتری)

  روی و بور مایع آفر 5-Zn+B+NK 5 (پنج لیتری)

  428,000 تومان
  کود روی و بور مایع آفر حاوی روی و بور می باشد که باعث تقویت قدرت بارآوری درختان می گردد. این کود به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • روی و بور مایع آفر 5-Zn+B+NK 5 (یک لیتری)

  روی و بور مایع آفر 5-Zn+B+NK 5 (یک لیتری)

  93,600 تومان
  کود روی و بور مایع آفر حاوی روی و بور می باشد که باعث تقویت قدرت بارآوری درختان می گردد. این کود به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • سربوکال پلاس گلد Serbocal Plus Gold

  سربوکال پلاس گلد Serbocal Plus Gold

  350,000 تومان
  سربوکال پلاس گلد حاوی عامل کلات کننده گلوکونیک اسید بوده و با داشتن کلسیم بالا در کنار بور و منیزیم در گلدهی ،رشد میوه و رفع ترک خوردگی میوه بسیار موثر است. همچنین این ترکیب باعث بهبود اثرات ناشی از تنش های محیطی شده و مقاومت بر عوامل بیماری را افزایش می دهد.
  نمایش سریع محصول
 • کود سولفات پتاسیم مش کمیکال بلژیک (25کیلوگرمی) آبکود

  سولفات پتاسیم مش کمیکال بلژیک (25کیلوگرمی)

  1,375,000 تومان
  سولفات پتاسیم به علت داشتن پتاسیم و گوگرد بالا باعث افزایش رنگ دهی، افزایش قند و ویتامین C مرکبات و اکثر میوه ها و حجم محصول می گردد. این کود برای اکثر محصولات کشاورزی و باغی قبل از رسیدن محصول در اختیار گیاه قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • سولفات روی بسته بندی 10 کیلوگرمی

  سولفات روی بسته بندی 10 کیلوگرمی

  400,000 تومان
  کود سولفات روی دارای عنصر روی می باشد. این عنصر در تولید هورمون های رشد، باروری و همچنین شکل گیری میوه مفید و ضروری است. روی جزء عناصر ریز مغزی بوده ولی مقدار کم آن برای اکثر درختان ضروری و مهم می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • سولفات منیزیم بسته بندی 10 کیلوگرمی

  سولفات منیزیم بسته بندی 10 کیلوگرمی

  110,000 تومان
  سولفات منیزیم از گوگرد، منیزیم و اکسیژن تشکیل شده است. این کود نقش مهمی در جذب نیتروژن دارد. عنصر منیزیم جزء عناصر میکرو بوده ولی وجود آن برای گیاهان و درختان حائز اهمیت می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  فولزایم پلاس اس پی (کود زیستی)

  270,000 تومان
       
  نمایش سریع محصول
 • کارت زرد حشرات چسبدار

  1,800 تومان
  استفاده از کارت های زرد و آبی يكي از ايمن ترين و كم هزينه ترين روشهاي مبارزه با آفات مي باشد. از كارت ها به تعداد محدود مي توان براي رد يابي و به تعداد زياد تر براي شكار انبوه آفات به خصوص در محيط هاي بسته مانند گلخانه ها استفاده كرد.
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  کلات آهن 13%

  120,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • کلات روی 15% مش کمیکال بلژیک

  کلات روی 15%

  200,000 تومان
  کود کلات روی 15% مش کمیکال بلژیک با دوز مصرف 2 در 1000 از طریق محلول پاشی به افزایش تلقیح و باروری و همچنین شکل گیری میوه کمک می کند. لذا استفاده از این کود در باغات میوه در ابتدای تشکیل پوند بر روی شاخه و نیز بعد از برداشت میوه در حالت فروت ست توصیه می گردد.
  نمایش سریع محصول
 • کود فروت ست _کود کلسیم و بور مایع آفر 1لیتری

  کلسیم و بور مایع آفر (1 لیتری)

  108,900 تومان
  این کود حاوی کلسیم و بور می باشد که باعث تقویت قدرت بارآوری درختان می گردد. این کود به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود فروت ست _کود کلسیم و بور مایع آفر

  کلسیم و بور مایع آفر (5 لیتری)

  504,500 تومان
  این کود حاوی کلسیم و بور می باشد که باعث تقویت قدرت بارآوری درختان می گردد. این کود به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کلوم سال ضد شوری کمپلکس کلسیم جهت کاهش شوری خاک

  کلوم سال ضد شوری

  550,000 تومان
  کلوم سال یک کود بسیار مناسب جهت کاهش شوری آب و خاک و کاهش قلیاییت خاک مورد استفاده قرار می گیرد. این کود بیشتر در مناطقی که دارای آب یا خاک شور با EC  بالا می باشند، بسیار توصیه می گردد. این کود محصول شرکت اسپه اسپانیا می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • آهن 6% اگرو(agro guardio)_abkoud

  کود آهن 6% اگرو

  250,000 تومان
  کود آهن یکی از مهمترین و پرمصرف ترین کودها برای کلیه گیاهان (زراعی و باغی) می باشد. این کود محلول در آب بوده و به هنگام آبیاری با دوز مصرف 2 تا 3 کیلو گرم در هکتار مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود آهن مانفر EDDHSA

  کود آهن 6% مانفر EDDHSA مش کمیکال بلژیک

  438,000 تومان
  کود آهن مانفر یکی از مهمترین و پرمصرف ترین کودها برای کلیه گیاهان (زراعی و باغی) می باشد. این کود محلول در آب بوده و به هنگام آبیاری با دوز مصرف 2 تا 3 کیلو گرم در هکتار مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • فرودوکسین 1 کیلوگرمی پومگرو

  کود آهن فرودوکسین 1 کیلوگرمی پومگرو اسپانیا

  355,000 تومان
  کود آهن فرودوکسین یکی از مهمترین و پرمصرف ترین کودها برای کلیه گیاهان (زراعی و باغی) می باشد. این کود محلول در آب بوده و به هنگام آبیاری با دوز مصرف 2 تا 3 کیلو گرم در هکتار مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • فرودوکسین پلاس 1 کیلوگرمی پومگرو

  کود آهن فرودوکسین پلاس 1 کیلوگرمی پومگرو اسپانیا

  450,000 تومان
  کود آهن فرودوکسین پلاس یکی از مهمترین و پرمصرف ترین کودها برای کلیه گیاهان (زراعی و باغی) می باشد. این کود محلول در آب بوده و به هنگام آبیاری با دوز مصرف 2 تا 3 کیلو گرم در هکتار مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود ازت آهسته رهش مایع سیتواسلو مش کمیکال بلژیک

  کود ازت مایع سیتواسلو مش کمیکال بلژیک

  292,000 تومان
  ازت مایع سیتو اسلو، یک ازت مایع آهسته رهش بوده که برای تأمین ازت گیاه به صورت محلول پاشی و آب آبیاری با دوز مشخص شده بر روی بسته بندی، قابل استفاده می باشد. این کود در بسته بندی 3 لیتری و 1000 لیتری قابل عرضه می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • کود اسیدهیومیک 85% Eagle

  کود اسیدهیومیک 85% Eagle

  135,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود اوره فسفات بنیفر(0-44-18)

  کود اوره فسفات بنیفر(0-44-18)

  720,000 تومان
  کود اوره فسفات بنیفر دارای 18 درصد اوره و 44 درصد فسفر می باشد که باعث توسعه بیشتر ریشه در ابتدای دوره کاشت می شود و همچنین در باغات نیز بعد از گلدهی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود اوره فسفات مش کمیکال

  کود اوره فسفات مش کمیکال

  1,500,000 تومان
  کود اوره فسفات مش کمیکال بلژیک دارای 17 درصد اوره و 44 درصد فسفر می باشد که باعث توسعه بیشتر ریشه در ابتدای دوره کاشت می شود و همچنین در باغات نیز بعد از گلدهی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود فروت ست

  کود پادنا فروت ست

  75,000 تومان
  کود فروت ست حاوی روی و بور می باشد که باعث تقویت قدرت بارآوری درختان می گردد. این کود به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود فروت ست پادنا

  کود پادنا فروت ست 5 لیتری

  350,000 تومان
  کود فروت ست حاوی روی و بور می باشد که باعث تقویت قدرت بارآوری درختان می گردد. این کود به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود واکوئل پومگرو_آبکود

  کود پتاس محلول پاشی واکوئل ساخت شرکت پومگرو اسپانیا (vaKoule)

  248,500 تومان
  این کود با تاثیر سیستمیک خود باعث بهبود تولید میوه، رنگ دهی و قند محصول می گردد. ترکیبات سازنده: سولفات پتاسیم، سولفات منیزیم، اسید گلوکونیک، اسید سیتریک وزن خالص 1 کیلو گرم
  نمایش سریع محصول
 • کودمرغی
  ناموجــود

  کود پلیت مرغی -بسته بندی 25 کیلوگرمی

  50,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • کود بیولوژیک
  ناموجــود

  کود پودری باکتریایی بیولوژیک محرک رشد بیونوترینت (BIONUTRIENTS)

  200,000 تومان
  کود بیونوترینت یکی از کود های محرک رشد است که خاصیت ضد تنش نیز دارد. بیونوترینت با داشتن عناصر مورد نیاز می تواند گیاهان را تقویت کند و رشد متوازن آن ها را بهبود بخشد. کود محرک رشد بیونوتریت برای انواع گیاهان کشت شده اعم از گلخانه ای، کشاورزی و زراعی قابل استفاده است.
  نمایش سریع محصول
 • کود ریز مغزی میکس میکروز سروالسا اسپانیا

  کود ریز مغزی میکس میکروز

  280,000 تومان
  کود ریز مغزی میکس میکروز، یک کود حاوی عناصر میکرو بوده که دارای اکثر عناصر ریزمغزی مفید و مهم برای گیاهان است و در مزارع کشاورزی، باغات و گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این کود به صورت محلول پاشی مصرف می شود.
  نمایش سریع محصول
 • کود مونوهیدرات سولفات منگنز ساخت چین آبکود

  کود سولفات منگنز

  1,125,000 تومان
  سولفات منگنز یکی از عناصر میکرو در بخش کشاورزی و باغداری محسوب می شود که مصرف کم ولی بسیار با اهمیتی دارد.
  نمایش سریع محصول
 • فولوی استار
  ناموجــود

  کود فولوی استار Fulvi star (اسید فولویک)

  105,000 تومان
  کود فولوی استار یک کود با درصد بالای اسید فولویک می باشد که باعث انتقال بهتر عناصر از بخش سطحی گیاه به بافت گیاه می گردد. این عنصر به همراه اسید هیومیک نقش بسیار زیادی در بهبود و توسعه ریشه و کمک به جذب عناصر و انتقال آن به اندام گیاهی دارند.
  نمایش سریع محصول
 • کود مایع فیتو پتاس (فسفیت پتاسیم) مش کمیکال بلژیک

  کود فیتو پتاس (فسفیت پتاسیم) مش کمیکال بلژیک

  250,000 تومان
  کود مایع فسفیت پتاسیم دارای 2 عنصر پتاسیم و فسفر است که علاوه بر تامین 2 عنصر فسفر و پتاسیم که هر کدام نقش مهمی در کیفیت، طعم و رنگ محصول، افزایش تعداد گلدهی دارند، باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری های قارچی می گردند.  
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل 10_10_30 NPK آفر(OFFER)_آبکود

  کود کامل 10_10_30 NPK آفر (1 کیلو گرم)

  63,000 تومان
  کود ماکرو 10-10-30 یک NPK با درصد بالای ازت می باشد. این کود جزء کودهای کامل بوده و با درصد بالای نیتروژنی که دارد رشد رویشی خوبی برای محصولات زراعی، باغی و گلخانه به همراه دارد. بهترین زمان مصرف قبل از گلدهی محصولات زراعی می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل 30_5_15 NPK آفر (1 کیلو گرم)

  کود کامل 30_5_15 NPK آفر (1 کیلو گرم)

  74,000 تومان
  کود کامل NPK به فرمول 30-5-15 از سری کودهای ماکرو بوده که دارای سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. این کود به علت داشتن نیتروژن و پتاسیم بالا در ابتدای دوره زایشی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود 30_5_15 NPK آفر (10 کیلو گرم)

  کود کامل 30_5_15 NPK آفر (10 کیلو گرم)

  482,250 تومان
  کود کامل NPK به فرمول 30-5-15 از سری کودهای ماکرو بوده که دارای سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. این کود به علت داشتن نیتروژن و پتاسیم بالا در ابتدای دوره زایشی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود 36_12_12 NPK آفر (1 کیلو گرم)

  کود کامل 36_12_12 NPK آفر (10 کیلو گرم)

  541,200 تومان
  کود 36_12_12 NPK (ان پ کا) یک کود کامل با پتاس بالاست که در بخش کشاورزی، باغداری و گلخانه بسیار مورد توجه قرار می گیرد. این کود با داشتن مقدار بالا پتاسیم باعث افزایش کیفیت محصول همچنین افزایش عملکرد باغ ، مزرعه یا گلخانه شما می گردد. _حاوی نیتروژن،فسفر، پتاسیم بالا و عناصر میکرو _کاملا محلول در آب _ افزایش درصد روغن دانه های روغنی و پرشدن دانه در غلات…
  نمایش سریع محصول
 • کود 36_12_12 آفر(OFFER)_آبکود

  کود کامل 36_12_12 NPK آفر (1کیلو گرم)

  90,000 تومان
  کود 36_12_12 NPK (ان پ کا) یک کود کامل با پتاس بالاست که در بخش کشاورزی، باغداری و گلخانه بسیار مورد توجه قرار می گیرد. این کود با داشتن مقدار بالا پتاسیم باعث افزایش کیفیت محصول همچنین افزایش عملکرد باغ ، مزرعه یا گلخانه شما می گردد. _حاوی نیتروژن،فسفر، پتاسیم بالا و عناصر میکرو _کاملا محلول در آب _ افزایش درصد روغن دانه های روغنی و پرشدن دانه در غلات…
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل NPK 5_50_5 آفر(OFFER)_آبکود

  کود کامل 5_50_5 NPK آفر (1 کیلو گرم)

  112,500 تومان
  کود کامل NPK 5-50-5 یک کود کامل فسفر بالا می باشد که بیشتر در ابتدای کاشت، جهت افزایش ریشه زایی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل NPK 5_50_5 آفر 1(OFFER)

  کود کامل 5_50_5 NPK آفر (10 کیلو گرم)

  675,000 تومان
  کود کامل NPK 5-50-5 یک کود کامل فسفر بالا می باشد که بیشتر در ابتدای کاشت، جهت افزایش ریشه زایی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل NPK 10-52-10 بنیفر (10کیلوگرم)

  کود کامل NPK 10-52-10 بنیفر (10کیلوگرم)

  800,000 تومان
  کود کامل NPK 10-52-10 یک کود کامل فسفر بالا می باشد که بیشتر در ابتدای کاشت، جهت افزایش ریشه زایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش ریشه زایی افزایش قطر ساقه افزایش رشد و کیفیت محصول _کلیه کودهای ارائه شده در سایت آبکود همگی محلول در آب بوده و قابلیت حل 100 درصدی دارند.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل NPK 10-52-10 مش کمیکال بلژیک (10کیلوگرمی)

  کود کامل NPK 10-52-10 مش کمیکال بلژیک (10کیلوگرمی)

  845,000 تومان
  کود کامل (10-52-10) محلول در آب جهت استفاده در ابتدای فصل رشد این کود کامل حاوی مقدار بالای عنصر فسفر بوده که در ابتدای فصل رشد ریشه زایی و مقاوت گیاهان به بیماری های گیاهی را تقویت کند.همچنین وجود مقادیر مطلوب عناصر ریزمغذی به صورت کلات شده در این کود باعث حداکثر بازدهی آن می شود. کود مذکور فاقد هرگونه عامل ایجادکننده شوری در خاک بوده و برای استفاده در…
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل NPK 30-10-10 بنیفر

  کود کامل NPK 30-10-10 بنیفر (10 کیلوگرم)

  250,000 تومان
  کود ماکرو 10-10-30 یک NPK با درصد بالای ازت می باشد. این کود جزء کودهای کامل بوده و با درصد بالای نیتروژنی که دارد رشد رویشی خوبی برای محصولات زراعی، باغی و گلخانه به همراه دارد. بهترین زمان مصرف قبل از گلدهی محصولات زراعی می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل ان پ کا 30-5-15 مش کمیکال بلژیک (10کیلوگرمی)

  کود کامل ان پ کا 30-5-15 مش کمیکال بلژیک (10کیلوگرمی)

  800,000 تومان
  کود کامل( 30-5-15) محلول در آب جهت افزایش عملکرد این ترکیب حاوی عناصر پرمصرف ازت، فسفر و پتاسیم بوده و کاملا محلول در آب است. عناصر ریزمغذی موجود در این کود به صورت کلات EDTA بوده و بهترین زمان مصرف در مرحله زایشی گیاه است. کود مذکور فاقد هر گونه عامل ایجادکننده شوری در خاک بوده و در تمامی گلخانه ها، باغات و زراعت ها توصیه می گردد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل سه بیست 20_20_20 NPK آفر (1 کیلوگرم)

  کود کامل سه بیست 20_20_20 NPK آفر (1 کیلوگرم)

  83,200 تومان
  کود کامل سه بیست (NPK 20_20_20) یک کود کامل است که دارای عناصر ماکرو نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. این کود برای کلیه گیاهان زراعی، باغی،گلخانه ای و آپارتمانی قابل استفاده می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل سه بیست 20_20_20 NPK آفر (10 کیلوگرم)

  کود کامل سه بیست 20_20_20 NPK آفر (10 کیلوگرم)

  830,000 تومان
  کود کامل سه بیست (NPK 20_20_20) یک کود کامل است که دارای عناصر ماکرو نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. این کود برای کلیه گیاهان زراعی، باغی،گلخانه ای و آپارتمانی قابل استفاده می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل سه بیست NPK 20_20_20 بنیفر (10 کیلوگرم)

  کود کامل سه بیست NPK 20_20_20 بنیفر (10 کیلوگرم)

  540,000 تومان
  کود کامل سه بیست (NPK 20_20_20) یک کود کامل است که دارای عناصر ماکرو نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. این کود برای کلیه گیاهان زراعی، باغی،گلخانه ای و آپارتمانی قابل استفاده می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل سه بیست NPK 20-20-20 مش کمیکال بلژیک (10کیلوگرمی)

  کود کامل سه بیست NPK 20-20-20 مش کمیکال بلژیک (10کیلوگرمی)

  785,000 تومان
  کود کامل(20-20-20) محلول در آب جهت استفاده در تمامی فصول و محصولات این کود کامل حاوی عناصر ماکرو و میکرو (به صورت کلات EDTA) مهم و مورد نیاز گیاه بوده و نقش موثری در رفع تمام نیازمندی های گیاه دارد. حلالیت بسیار بالای این کود در آب و قابلیت جذب حداکثری این عناصر از طریق ریشه و برگ از ویژگی های مهم این کود می باشد. نحوه مصرف: آبیاری، محلولپاشی…
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل مایع سه بیست آفر NPK 20_20_20 (پنج لیتری)

  کود کامل مایع سه بیست آفر NPK 20_20_20 (پنج لیتری)

  610,000 تومان
  کود کامل سه بیست (NPK 20_20_20) یک کود کامل است که دارای عناصر ماکرو نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. این کود برای کلیه گیاهان زراعی، باغی،گلخانه ای و آپارتمانی قابل استفاده می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل مایع سه بیست آفر NPK 20_20_20 (یک لیتری)

  کود کامل مایع سه بیست آفر NPK 20_20_20 (یک لیتری)

  130,000 تومان
  کود کامل سه بیست (NPK 20_20_20) یک کود کامل است که دارای عناصر ماکرو نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. این کود برای کلیه گیاهان زراعی، باغی،گلخانه ای و آپارتمانی قابل استفاده می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • کود سربوکال پلاس پومگرو(carbocal plus pomagro)_abkoud

  کود کلسیم، بور، منیزیم کربوکال پلاس اسپانیا (CARBOCAL PLUS)

  335,000 تومان
  این کود حاوی عامل کلات کننده گلوکونیک اسید بوده ودر گلدهی، رشدمیوه، رفع ترک خوردگی و جلوگیری از ریزش میوه بسیار موثر می باشد. ترکیبات سازنده: فرمات کلسیم، سولفات منیزیم، اسیدبوریک، اسید گلوکونیک وزن خالص: 1 کیلوگرم
  نمایش سریع محصول
 • کود میکس میکروز سرواک SERVAK اسپانیا

  کود محلول پاشی پتاسیم بالا، اسید سیتریک و منیزیم سرواک (SERVAK) اسپانیا

  270,000 تومان
  سرواک علاوه بر عامل کلات کننده گلوکونیک اسید و اسید سیتریک با داشتن مقدار بالای پتاسیم و منیزیم باعث تاثیر سیستمیک شده و بهبود تولید میوه، رنگ دهی و قند محصول را به دنبال دارد.
  نمایش سریع محصول
 • کود مخصوص چالکود میکرومیکس پادنا_پک کامل ریز مغزی آبکود

  کود مخصوص چالکود میکرومیکس پادنا

  350,000 تومان
  کود میکرومیکس یک ترکیب عالی ، ویژه چالکود در باغات کشاورزی و شامل عناصر بسیار مفید و مخصوص چالکود  است که در این ترکیب یکجا گردآوری شده است. میزان مصرف آن بسته به سن و سایه انداز درخت بستگی دارد.
  نمایش سریع محصول
 • کود مرغی مایع
  ناموجــود
 • کود هیومات پتاسیمAraz (هیومیک اسید)

  کود هیومات پتاسیمAraz (هیومیک اسید)

  110,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل NPK یارا میلا کمپلکس+ریزمغزی
  ناموجــود

  کود یارا میلا کمپلکس

  875,000 تومان
  کود یارامیلا کمپلکس یک کود کامل با ویژگی های بسیار خاص است که برای تمامی درختان باغی و محصولات زراعی کشاورزی قابل استفاده می باشد. کود پارامیلا به شدت باعث تقویت و افزایش گلدهی و درشت شدن پیاز زعفران می گردد.
  نمایش سریع محصول
 • کودآهن مانفرپلاس -اس (1کیلو گرمی)

  کودآهن مانفرپلاس -اس (1کیلو گرمی)

  438,000 تومان
  کود آهن مانفر پلاس یکی از مهمترین و پرمصرف ترین کودها برای کلیه گیاهان (زراعی و باغی) می باشد. این کود محلول در آب بوده و به هنگام آبیاری با دوز مصرف 2 تا 3 کیلو گرم در هکتار مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • کودگوگرد مایع
  ناموجــود
 • کوکوپیت سریلانکا (1عددی)

  کوکوپیت سریلانکا

  شروع از : 115,000 تومان
  کوکوپیت از الیاف پوست نارگیل به دست می آید، که با ترکیب درصدی از کوکوپیت و پیت ماس بستر مناسبی جهت کشت هیدروپونیک و پر کردن سینی نشاء فراهم می شود.
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  کیوراپ 24-6-12

  17,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • کود سیلسیم و کلسیم بالا گانزگرین Z20 (یک کیلوگرمی)_آبکود

  گانزگرین Z20 (یک کیلوگرمی)

  470,000 تومان
  کود گانزگرین Z20 دارای چند عنصر میکرو بوده که دو عنصر کلسیم و سیلسیم بیشتر از سایر عناصر این ترکیب خودنمایی می کنند. این دو عنصر با توجه به اهمیت بسیار ویژه ای که برای اکثر گیاهان دارند و نقش بسیار مهمی در بهبود و تقویت سیستم ایمنی گیاه، بالا بردن کیفیت محصول و انبارداری بازی می کنند. کود گانزگرین یکی از بهترین کودها جهت تامین کلسیم و سیلسیم مورد…
  نمایش سریع محصول
 • کود کلسیم بالا گانز گرین کلاسیک (1کیلوگرمی)_سیلسیم بالا_آبکود

  گانزگرین کلاسیک (1کیلوگرمی)

  470,000 تومان
  کود گانزگرین کلاسیک دارای چند عنصر میکرو بوده که دو عنصر کلسیم و سیلسیم بیشتر از سایر عناصر این ترکیب خودنمایی می کنند. این دو عنصر با توجه به اهمیت بسیار ویژه ای که برای اکثر گیاهان دارند و نقش بسیار مهمی در بهبود و تقویت سیستم ایمنی گیاه، بالا بردن کیفیت محصول و انبارداری بازی می کنند. کود گانزگرین یکی از بهترین کودها جهت تامین کلسیم و سیلسیم مورد…
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  گوگرد آلی مایع

  105,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • محرک رشد جلبک دریایی مارمارین (Marmarine)

  محرک رشد جلبک دریایی مارمارین (Marmarine)

  240,000 تومان
  کود جلبک دریایی، از نوعی جلبک دریایی که رنگ قهوه ای دارد و کاملا ارگانیک است، تهیه می شود. این جلبک دارای یک سری عناصر غذایی با ارزش است که محرک رشد گیاه بوده و تاثیر بسیار خوبی برای باغات و زراعت شما دارد.
  نمایش سریع محصول
 • کود نیترات کلسیم بسته بندی 10 کیلوگرمی بنیفر

  نیترات کلسیم بسته بندی 10 کیلوگرمی

  143,000 تومان
  نیتروژن و کلسیم از عناصر پرمصرف برای گیاهان بوده و کود های حاوی این دو عنصر منبع اصلی تأمین ازت محصولات باغی و زراعی در زمین کشاورزی است. این محصول باعث افزایش مقاومت دیواره ی سلولی گیاه و منجر به جذب سایر عناصر غذایی می شود. زمان مصرف : به هنگام مشاهده آثار کمبود کلسیم در گیاهان تا رفع کامل کمبود عناصر فوق طی 2 تا 3 نوبت مصرف شود.
  نمایش سریع محصول
 • نیترات کلسیم مشکمیکال (25کیلوگرمی)_آبکود

  نیترات کلسیم مشکمیکال (25کیلوگرمی)

  837,500 تومان
  رشد سریع تر و قوی تر با کود نیترات کلسیم در این کود نیتروژن به فرم نیترات بوده که باعث افزایش جذب عناصری همچون پتاسیم، کلسیم و منیزیم می گردد. از طرف دیگر حضور کلسیم در این ترکیب باعث استحکام بیشتر دیواره سلولی گیاهان شده و در کنار توسعه رشد ریشه، افزایش سنتز پروتئین، تقسیم سلولی و انتقال کربوهیدرات، افزایش کیفیت و کمیت محصول را به همراه دارد. ترکیبات: نیترورژن…
  نمایش سریع محصول
 • جیبرو 250 سی سی پومگرو (gibro) اسپانیا_آبکود

  هورمون جیبرو 250 سی سی (پومگرو اسپانیا)

  220,000 تومان
  این محصول از گروه هورمون های گیاهی متعلق به خانواده تنظیم کننده های رشد گیاه می باشد. این هورمون بیشتر در باغات انگور، هلو، زرد آلو، گیلاس و همچنین محصولات زراعی مانند گوجه فرنگی ، هندوانه، خربزه، پیاز و سیب زمینی کاربرد دارد.
  نمایش سریع محصول
 • اسید هیومیک مایع داتیس
  ناموجــود

  هیومیک اسید مایع داتیسHUMIC-90

  80,000 تومان
  اسید هیومیک یکی از مفید ترین اصلاح کننده های خاک بوده که عناصر موجود در خاک را برای گیاه قابل جذب می نماید. مصرف اسید هیومیک حداقل 2 الی 3 مرحله در طول دوره کشت یا فصل آبیاری توصیه می گردد. اسیدهیومیک هم برای باغات و هم مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
  نمایش سریع محصول
 • ونتوری تزریق کود 3/4 اینچ_آبکود

  ونتوری تزریق کود 3/4 اینچ

  350,000 تومان
  ونتوری جهت تزریق کود و یک سری از سموم که در آب آبیاری استفاده می شوند، مانند؛ علف کش ها و قارچ کش ها کاربرد دارد. با ایجاد اختلاف فشار بین ورودی یا خروجی ونتوری (حدود 1.5 بار)، کود یا سم را وارد شبکه آبیاری می نماید.
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها