لوله های نخدار، لی فلت، هیدروفیکس، بارانی

60 کالا

 • بست فنری "2_آبکود

  بست فنری 2 اینچ

  7,000 تومان
  بست فنری "2 جهت اتصال و آب بندی لوله های بارانی به یکدیگر، سرشیلنگی، رابط و تبدیل سر شیلنگی کاربرد دارد.
  نمایش سریع محصول
 • بست هندلی 6 اینچ آبکود

  بست هندلی 6 اینچ فلزی

  28,000 تومان
  بست هندلی 160 میلی متر جهت آب بندی و اتصال لوله های لی فلت ، هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، تاشو، نخ دار سه لایه، نخ دار 5 لایه، شیلنگ و لوله های پلاستیکی و انعطاف پذیر به یکدیگر و یا سایر اتصالات کاربرد دارد. بست شلنگ فشار قوی یا بست هندلی به صورت پیچ و مهره‌ای است و با آچار تخت محکم می‌شود. پهنای بست شلنگ فشار قوی از بست های…
  نمایش سریع محصول
 • بست هندلی فلزی 2اینچ (63 میلی متر)_آبکود

  بست هندلی فلزی 2 اینچ

  11,250 تومان
  بست هندلی 63 میلی متر جهت آب بندی و اتصال لوله های لی فلت ، هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، تاشو، نخ دار سه لایه، نخ دار 5 لایه، شیلنگ و لوله های پلاستیکی و انعطاف پذیر به یکدیگر و یا سایر اتصالات کاربرد دارد.
  نمایش سریع محصول
 • بست هندلی 90 میلیمتر_آبکود

  بست هندلی فلزی 21/2 اینچ

  31,000 تومان
  بست هندلی 75 میلی متر جهت آب بندی و اتصال لوله های لی فلت ، هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، تاشو، نخ دار سه لایه، نخ دار 5 لایه، شیلنگ و لوله های پلاستیکی و انعطاف پذیر به یکدیگر و یا سایر اتصالات کاربرد دارد.
  نمایش سریع محصول
 • بست هندلی 90 میلیمتر_آبکود

  بست هندلی فلزی 3 اینچ

  12,700 تومان
  بست هندلی 90 میلی متر جهت آب بندی و اتصال لوله های لی فلت ، هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، تاشو، نخ دار سه لایه، نخ دار 5 لایه، شیلنگ و لوله های پلاستیکی و انعطاف پذیر به یکدیگر و یا سایر اتصالات کاربرد دارد.
  نمایش سریع محصول
 • بست هندلی 110 میلی متر_آبکود

  بست هندلی فلزی 4 اینچ

  13,900 تومان
  بست هندلی 110 میلی متر جهت آب بندی و اتصال لوله های لی فلت ، هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، تاشو، نخ دار سه لایه، نخ دار 5 لایه، شیلنگ و لوله های پلاستیکی و انعطاف پذیر به یکدیگر و یا سایر اتصالات کاربرد دارد.
  نمایش سریع محصول
 • بست هندلی فلزی 5اینچ (125 میلی متر)_آبکود

  بست هندلی فلزی 5 اینچ

  16,900 تومان
  بست هندلی 125 میلی متر جهت آب بندی و اتصال لوله های لی فلت ، هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، تاشو، نخ دار سه لایه، نخ دار 5 لایه، شیلنگ و لوله های پلاستیکی و انعطاف پذیر به یکدیگر و یا سایر اتصالات کاربرد دارد.
  نمایش سریع محصول
 • بست هندلی فلزی 6اینچ (160 میلی متر)_آبکود

  بست هندلی فلزی 6 اینچ

  17,500 تومان
  بست هندلی 160 میلی متر جهت آب بندی و اتصال لوله های لی فلت ، هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، تاشو، نخ دار سه لایه، نخ دار 5 لایه، شیلنگ و لوله های پلاستیکی و انعطاف پذیر به یکدیگر و یا سایر اتصالات کاربرد دارد.
  نمایش سریع محصول
 • بست هندلی فلزی 6اینچ (160 میلی متر)_آبکود

  بست هندلی فلزی 8 اینچ

  23,900 تومان
  بست هندلی 200 میلی متر جهت آب بندی و اتصال لوله های لی فلت ، هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، تاشو، نخ دار سه لایه، نخ دار 5 لایه، شیلنگ و لوله های پلاستیکی و انعطاف پذیر به یکدیگر و یا سایر اتصالات کاربرد دارد.
  نمایش سریع محصول
 • پانچر

  پانچر لی فلت

  190,000 تومان
  جهت سوراخ کردن و نصب اتصالات قطره ای بر روی لوله های انعطاف پذیر پلی اتیلن (لوله نخ دار، لوله تاشو، لوله هیدروگیت، لوله هیدروفیکس) قابل استفاده می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • پانچر هیدروفیکس(هیدروگیت)_آبکود

  پانچر هیدروفیکس (هیدروگیت)

  45,000 تومان
  پانچر هیدروگیت جهت سوراخ کردن بر روی  لوله های هیدروفیکس و هیدروگیت استفاده می شود و در محل سوراخ دریچه نصب می شود.
  نمایش سریع محصول
 • پانچرهیدروفیکس

  پانچر هیدروفیکس(هیدروگیت)

  125,000 تومان
  پانچر هیدروگیت جهت سوراخ کردن بر روی  لوله های هیدروفیکس و هیدروگیت استفاده می شود و در محل سوراخ دریچه نصب می شود.
  نمایش سریع محصول
 • دریچه هیدروفیکس(هیدروگیت،هیدروفلوم)_آبکود

  دریچه هیدروفیکس

  6,000 تومان
  دریچه هیدروفیکس جهت گرفتن انشعاب از لوله های هیدروفیکس، هیدروفلوم، هیدروگیت و تاشو کاربرد دارد.
  نمایش سریع محصول
 • سرشیلنگی 1/2 1 اینچ پلاستیکی

  سرشیلنگی 1/2 1 اینچ پلاستیکی

  3,000 تومان
  سر شیلنگی پلاستیکی در ابتدای خط جهت تبدیل رزوه به لوله های هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، لی فلت، نخدار، لوله بارانی پی فلکس، رین پایپ، شیلنگ آب، لوله خرطومی کاربرد دارد، که بوسیله بست گازی در سایز های زیر"2 و بست هندلی در سایز های بالای "2 آب بندی می گردند.
  نمایش سریع محصول
 • سرشیلنگی 3 اینچ پلاستیکی

  سرشیلنگی “1/2 2 پلاستیکی

  25,000 تومان
  سر شیلنگی پلاستیکی در ابتدای خط جهت تبدیل رزوه به لوله های هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، لی فلت، نخدار، لوله بارانی پی فلکس، رین پایپ، شیلنگ آب،لوله خرطومی کاربرد دارد، که بوسیله بست گازی در سایز های زیر"2 و بست هندلی در سایز های بالای "2 آب بندی می گردند.
  نمایش سریع محصول
 • سرشیلنگی 3 اینچ پلاستیکی

  سرشیلنگی “3 پلاستیکی

  26,000 تومان
  سر شیلنگی پلاستیکی در ابتدای خط جهت تبدیل رزوه به لوله های هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، لی فلت، نخدار، لوله بارانی پی فلکس، رین پایپ، شیلنگ آب،لوله خرطومی کاربرد دارد، که بوسیله بست گازی در سایز های زیر"2 و بست هندلی در سایز های بالای "2 آب بندی می گردند.
  نمایش سریع محصول
 • سرشیلنگی 1 اینچ پلاستیکی

  سرشیلنگی 1 اینچ پلاستیکی

  2,000 تومان
  سر شیلنگی پلاستیکی در ابتدای خط جهت تبدیل رزوه به لوله های هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، لی فلت، نخدار، لوله بارانی پی فلکس، رین پایپ، شیلنگ آب و لوله خرطومی کاربرد دارد، که بوسیله بست گازی در سایز های زیر"2 و بست هندلی در سایز های بالای "2 آب بندی می گردند.
  نمایش سریع محصول
 • سرشیلنگی 1/4 1 اینچ پلاستیکی

  سرشیلنگی 1/4 1اینچ پلاستیکی

  2,500 تومان
  سر شیلنگی پلاستیکی در ابتدای خط جهت تبدیل رزوه به لوله های هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، لی فلت، نخدار، لوله بارانی پی فلکس، رین پایپ و شیلنگ آب و لوله خرطومی کاربرد دارد، که بوسیله بست گازی در سایز های زیر"2 و بست هندلی در سایز های بالای "2 آب بندی می گردند.
  نمایش سریع محصول
 • سرشیلنگی 2 اینچ پلاستیکی 4 پر

  سرشیلنگی 2 اینچ پلاستیکی چهار پر

  6,500 تومان
  سرشیلنگی 2 اینچ پلاستیکی در ابتدای خط و جهت تبدیل رزوه به لوله های بارانی لی فلت، شیلنگ آب و لوله خرطومی کاربرد دارد که معمولا از بست گازی "2 اینچ جهت آب بندی لوله به سرشیلنگی استفاده می شود.
  نمایش سریع محصول
 • سرشیلنگی 2 اینچ 2 پر پلاستیکی

  سرشیلنگی 2اینچ 2پر پلاستیکی

  6,500 تومان
  سرشیلنگی "2 پلاستیکی در ابتدای خط و جهت تبدیل رزوه به لوله های بارانی لی فلت، شیلنگ آب و لوله خرطومی کاربرد دارد که معمولا از بست گازی "2 اینچ جهت آب بندی لوله به سرشیلنگی استفاده می شود.
  نمایش سریع محصول
 • سرشیلنگی 4 اینچ پلاستیکی

  سرشیلنگی 4 اینچ پلاستیکی

  27,000 تومان
  سر شیلنگی 4 اینچ پلاستیکی در ابتدای خط جهت تبدیل رزوه به لوله های هیدروفیکس، هیدروگیت، هیدروفلوم، لی فلت، نخدار، لوله بارانی پی فلکس، رین پایپ، شیلنگ آب،لوله خرطومی کاربرد دارد، که بوسیله بست گازی در سایز های زیر"2 و بست هندلی در سایز های بالای "2 آب بندی می گردند.
  نمایش سریع محصول
 • سوپاپ مکش abs 3"

  سوپاپ 3 اینچ abs

  35,000 تومان
  سوپاپ مکش در قسمت ورودی پمپ و زمانیکه پمپ بالاتر از منبع قرار دارد، جهت برگشت نکردن آب مسیر لوله مکش به داخل منبع کاربرد دارد. سوپاپ مکش سر شلنگی دار معمولا جهت اتصال به لوله های خرطومی استفاده می شود.
  نمایش سریع محصول
 • سوپاپ 4 اینچ _ abs
  ناموجــود

  سوپاپ 4 اینچ _ abs

  90,000 تومان
  سوپاپ مکش در قسمت ورودی پمپ و زمانیکه پمپ بالاتر از منبع قرار دارد، جهت برگشت نکردن آب مسیر لوله مکش به داخل منبع کاربرد دارد. سوپاپ مکش سر شلنگی دار معمولا جهت اتصال به لوله های خرطومی استفاده می شود.
  نمایش سریع محصول
 • سوپاپ مکش abs 2"

  سوپاپ abs “2

  30,000 تومان
  سوپاپ مکش در قسمت ورودی پمپ و زمانیکه پمپ بالاتر از منبع قرار دارد، جهت برگشت نکردن آب مسیر لوله مکش به داخل منبع کاربرد دارد. سوپاپ مکش سر شلنگی دار معمولا جهت اتصال به لوله های خرطومی استفاده می شود.
  نمایش سریع محصول
 • سوپاپ مکش موشکی 1 اینچ

  سوپاپ مکش “1 موشکی

  15,000 تومان
  سوپاپ مکش در قسمت ورودی پمپ و زمانیکه پمپ بالاتر از منبع قرار دارد، جهت برگشت نکردن آب مسیر لوله مکش به داخل منبع کاربرد دارد. سوپاپ مکش سر شلنگی دار معمولا جهت اتصال به لوله های خرطومی استفاده می شود.
  نمایش سریع محصول
 • سوپاپ مکش طرح آهنی 1 اینچ

  سوپاپ مکش “2 طرح آهنی

  25,000 تومان
  سوپاپ مکش در قسمت ورودی پمپ و زمانیکه پمپ بالاتر از منبع قرار دارد، جهت برگشت نکردن آب مسیر لوله مکش به داخل منبع کاربرد دارد. سوپاپ مکش سر شلنگی دار معمولا جهت اتصال به لوله های خرطومی استفاده می شود.
  نمایش سریع محصول
 • سوپاپ مکش پلاستیکی طرح آهنی 3 اینچ

  سوپاپ مکش طرح آهنی 3اینچ

  30,000 تومان
  سوپاپ مکش در قسمت ورودی پمپ و زمانیکه پمپ بالاتر از منبع قرار دارد، جهت برگشت نکردن آب مسیر لوله مکش به داخل منبع کاربرد دارد. سوپاپ مکش سر شلنگی دار معمولا جهت اتصال به لوله های خرطومی استفاده می شود.
  نمایش سریع محصول
 • سوپاپ مکش 3 اینچ موشکی

  سوپاپ موشکی “3 پلاستیکی

  30,000 تومان
  سوپاپ مکش در قسمت ورودی پمپ و زمانیکه پمپ بالاتر از منبع قرار دارد، جهت برگشت نکردن آب مسیر لوله مکش به داخل منبع کاربرد دارد. سوپاپ مکش سر شلنگی دار معمولا جهت اتصال به لوله های خرطومی استفاده می شود.
  نمایش سریع محصول
 • شیر حوضچه پلی اتیلن جوشی (شیرهندلی)

  شروع از : 270,000 تومان
  شیرحوضچه پلی اتیلن یا شیر هندلی پلی اتیلن در سیستم آبیاری ثقلی (سنتی) کاربرد دارد. سیستم آبیاری سنتی( مانند؛ کرتی، جویچه ای ،جوی پشته، سطحی) همگی این روش ها با رعایت یکسری اصول، روشی کم هزینه و خوب می باشد، ولی نیاز به مدیریت و تغییراتی در نحوه استفاده از آب خواهد داشت. که به کمک این شیر حوضچه، گامی هرچند کوچک در کنترل هدر رفت و مدیریت مصرف آب…
  نمایش سریع محصول
 • شیر تخلیه هوا 1 و 2 اینچ_آبکود

  شیرتخلیه هوا پلیمری

  شروع از : 38,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • کمربند لی فلت 2 اینچ_آبکود

  کمربند لی فلت 2 اینچ

  50,000 تومان
  کمربند لی فلت 2 اینچ جهت گرفتن انشعاب سایز 2 اینچ از لوله های نخدار ، لی فلت ، هیدروفیکس، هیدروگیت و هیدروفلوم کاربرد دارد.
  نمایش سریع محصول
 • لوله 16 میلی متر آبیاری قطره ای (200 متری)_آبکود

  لوله 16 میلی متر آبیاری قطره ای (200 متری)

  تماس بگیرید
  لوله های لودن از جنس پلی اتیلن نرم بوده و تقریباً تمام خواص لوله های پلی اتیلن سخت HD را دارا می باشد. اما به دلیل ساختار مولوکولی متفاوت، لوله لودن نرم تر و انعطاف پذیر تر از لوله پلی اتیلن سخت می باشد. لوله لودن با نام شیلنگ آبیاری قطره ای یا لوله ۱۶ نیز بین کشاورزان مرسوم است. از لوله لودن بیشتر در سیستم های آبیاری قطره ای…
  نمایش سریع محصول
 • لوله 20 میلی متر آبیاری قطره ای (300 متری) _آبکود

  لوله 16 میلی متر آبیاری قطره ای (400 متری)

  تماس بگیرید
  لوله پلی اتیلن نرم لوله های لودن از جنس پلی اتیلن نرم بوده و تقریباً تمام خواص لوله های پلی اتیلن سخت HD را دارا می باشد. اما به دلیل ساختار مولوکولی متفاوت، لوله لودن نرم تر و انعطاف پذیر تر از لوله پلی اتیلن سخت می باشد. لوله لودن با نام شیلنگ آبیاری قطره ای یا لوله ۱۶ نیز بین کشاورزان مرسوم است. از لوله لودن بیشتر در سیستم…
  نمایش سریع محصول
 • لوله 20 میلی متر آبیاری قطره ای (300 متری) _آبکود

  لوله 20 میلی متر آبیاری قطره ای (300 متری )

  تماس بگیرید
  لوله پلی اتیلن نرم لوله های لودن از جنس پلی اتیلن نرم بوده و تقریباً تمام خواص لوله های پلی اتیلن سخت HD را دارا می باشد. اما به دلیل ساختار مولوکولی متفاوت، لوله لودن نرم تر و انعطاف پذیر تر از لوله پلی اتیلن سخت می باشد. لوله لودن با نام شیلنگ آبیاری قطره ای یا لوله 20 نیز بین کشاورزان مرسوم است. از لوله لودن بیشتر در سیستم…
  نمایش سریع محصول
 • لوله 6 میلی متر ماکارونی_آبکود

  لوله 5 میل جهت مه پاش (500متری)

  750,000 تومان
  این لوله از جنس پلی اتیلن و یا PVC نرم است. این لوله در گلخانه های هیدروپونیک، سیستم های مه پاش گلخانه ها، آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (پارک ها بلوار ها)، دیوار سبز، تراریوم بیشترین کاربرد را دارد.
  نمایش سریع محصول
 • لوله 6 میلی متر ماکارونی_آبکود

  لوله 5 میلیمتر جهت مه پاش (50 متری)

  100,000 تومان
  این لوله از جنس پلی اتیلن و یا PVC نرم است. این لوله در گلخانه های هیدروپونیک، سیستم های مه پاش گلخانه ها، آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (پارک ها بلوار ها)، دیوار سبز، تراریوم بیشترین کاربرد را دارد.
  نمایش سریع محصول
 • لوله 6 میلی متر ماکارونی_آبکود

  لوله 5میل جهت مه پاش (لوله ماکارونی)

  2,200 تومان
  این لوله از جنس پلی اتیلن و یا PVC نرم است. این لوله در گلخانه های هیدروپونیک، سیستم های مه پاش گلخانه ها، آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (پارک ها بلوار ها)، دیوار سبز، تراریوم بیشترین کاربرد را دارد.
  نمایش سریع محصول
 • لوله 6 میلی متر ماکارونی_آبکود

  لوله 6 میل جهت مه پاش (50 متری)

  100,000 تومان
  این لوله از جنس پلی اتیلن و یا PVC نرم است. این لوله در گلخانه های هیدروپونیک، سیستم های مه پاش گلخانه ها، آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (پارک ها بلوار ها)، دیوار سبز، تراریوم بیشترین کاربرد را دارد.
  نمایش سریع محصول
 • لوله ماکارونی

  لوله 6 میلیمتر جهت مه پاش(500 متری)

  750,000 تومان
  این لوله از جنس پلی اتیلن و یا PVC نرم است. این لوله در گلخانه های هیدروپونیک، سیستم های مه پاش گلخانه ها، آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (پارک ها بلوار ها)، دیوار سبز، تراریوم بیشترین کاربرد را دارد.
  نمایش سریع محصول
 • لوله 6 میلی متر ماکارونی_آبکود

  لوله 6میل جهت مه پاش (لوله ماکارونی)

  2,200 تومان
  لوله 6میل از جنس پلی اتیلن و یا PVC نرم است. این لوله در گلخانه های هیدروپونیک، سیستم های مه پاش گلخانه ها، آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (پارک ها بلوار ها)، دیوار سبز، تراریوم بیشترین کاربرد را دارد.
  نمایش سریع محصول
 • لوله بارانی چینی (رين فلت2 اینچ ) 100متری_آبکود

  لوله بارانی چینی (رين فلت2 اینچ ) 100متری

  850,000 تومان
  این لوله ها از جنس پلی اتیلن نرم بوده و با داشتن سوراخ یا روزنه هایی که بر روی آن تعبیه شده و در فشار یک اتمسفر آب را حدود 2.5 الی 3 متر به طرفین خود به صورت بارانی پخش می نمایند.
  نمایش سریع محصول
 • لوله بارانی کره ای(پیفلکس2 اینچ ) 100 متری_آبکود

  لوله بارانی کره ای(پیفلکس2 اینچ ) 100 متری

  850,000 تومان
  این لوله ها از جنس پلی اتیلن نرم بوده و با داشتن سوراخ یا روزنه هایی که بر روی آن تعبیه شده و در فشار یک اتمسفر آب را حدود 2.5 الی 3 متر به طرفین خود به صورت بارانی پخش می نمایند.
  نمایش سریع محصول
 • لوله ماکارونی سفت_خشک 6 میلیمتر آبکود 1

  لوله ماکارونی سفت 6 میلیمتر (1متری)

  1,500 تومان
  این لوله از جنس پلی اتیلن و یا PVC سفت است. این لوله در گلخانه های هیدروپونیک، سیستم های مه پاش گلخانه ها، آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (پارک ها بلوار ها)، دیوار سبز، تراریوم بیشترین کاربرد را دارد.
  نمایش سریع محصول
 • لوله ماکارونی سفت_خشک 6 میلیمتر آبکود 1

  لوله ماکارونی سفت 6 میلیمتر (رول500متری)

  500,000 تومان
  این لوله از جنس پلی اتیلن و یا PVC سفت است. این لوله در گلخانه های هیدروپونیک، سیستم های مه پاش گلخانه ها، آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (پارک ها بلوار ها)، دیوار سبز، تراریوم بیشترین کاربرد را دارد.
  نمایش سریع محصول
 • لوله نخدار آسپاپلاست آپادانا

  لوله نخ دار آسپا سایز 110 (100 متری )

  1,640,000 تومان
  لوله های نخدار از سایز 2 الی 6 اینچ تولید شده و بیشتر در بخش انتقال آب و استفاده در سیستم آبیاری قطره ای کاربرد دارند. طول رول های آن 100 متری است و دارای ضمانت یکساله از زمان خرید می باشند.
  نمایش سریع محصول
 • لوله نخدار آسپاپلاست آپادانا

  لوله نخ دار آسپا سایز 75 (100 متری )

  900,000 تومان
  لوله های نخدار از سایز 2 الی 6 اینچ تولید شده و بیشتر در بخش انتقال آب و استفاده در سیستم آبیاری قطره ای کاربرد دارند. طول رول های آن 100 متری است و دارای ضمانت یکساله از زمان خرید می باشند.
  نمایش سریع محصول
 • لوله نخدار آسپاپلاست آپادانا

  لوله نخ دار آسپا سایز 90 (100 متری )

  1,200,000 تومان
  لوله های نخدار از سایز 2 الی 6 اینچ تولید شده و بیشتر در بخش انتقال آب و استفاده در سیستم آبیاری قطره ای کاربرد دارند. طول رول های آن 100 متری است و دارای ضمانت یکساله از زمان خرید می باشند.
  نمایش سریع محصول
 • لوله نخدار آسپاپلاست آپادانا

  لوله نخ دار آسپا160 (100 متری )

  3,050,000 تومان
  لوله های نخدار از سایز 2 الی 6 اینچ تولید شده و بیشتر در بخش انتقال آب و استفاده در سیستم آبیاری قطره ای کاربرد دارند. طول رول های آن 100 متری است و دارای ضمانت یکساله از زمان خرید می باشند.
  نمایش سریع محصول
 • لوله نخدار آسپاپلاست آپادانا

  لوله نخدار آسپا سایز 125 (100 متری )

  2,050,000 تومان
  لوله های نخدار از سایز 2 الی 6 اینچ تولید شده و بیشتر در بخش انتقال آب و استفاده در سیستم آبیاری قطره ای کاربرد دارند. طول رول های آن 100 متری است و دارای ضمانت یکساله از زمان خرید می باشند.
  نمایش سریع محصول
 • لوله نخدار آسپاپلاست آپادانا

  لوله نخدار آسپا سایز 63 (100 متری )

  740,000 تومان
  لوله های نخدار از سایز 2 الی 6 اینچ تولید شده و بیشتر در بخش انتقال آب و استفاده در سیستم آبیاری قطره ای کاربرد دارند. طول رول های آن 100 متری است و دارای ضمانت یکساله از زمان خرید می باشند.
  نمایش سریع محصول
 • لوله های بارانی (ایرانی)ورسک 100 متری

  375,000 تومان
    این لوله ها از جنس پلی اتیلن نرم بوده و با داشتن سوراخ یا روزنه هایی که بر روی آن تعبیه شده و در فشار یک اتمسفر آب را حدود 2.5 الی 3 متر به طرفین خود به صورت بارانی پخش می نمایند.
  نمایش سریع محصول
 • لوله هیدروفیکس 10 اینچ_آبکود

  لوله هیدروفیکس 10 اینچ (100m)

  2,570,000 تومان
  امروزه اهمیت آب های زیر زمینی که در کشاورزی استفاده می شود برهیچ کس پوشیده نیست. این منابع رو به اتمام هستند که این خطر جدی برای کشاورزان ایران محسوب می شود. محصولی را خدمتتان معرفی می کنیم که کمک شایانی به آبیاری سنتی یا نشتی کشاورزان عزیز و زحمتکش این مرز و بوم کرده است.  
  نمایش سریع محصول
 • لوله هیدروفیکس 2/5 اینچ_آبکود

  لوله هیدروفیکس 2/5 اینچ (100m)

  228,000 تومان
  امروزه اهمیت آب های زیر زمینی که در کشاورزی استفاده می شود برهیچ کس پوشیده نیست. این منابع رو به اتمام هستند که این خطر جدی برای کشاورزان ایران محسوب می شود. محصولی را خدمتتان معرفی می کنیم که کمک شایانی به آبیاری سنتی یا نشتی کشاورزان عزیز و زحمتکش این مرز و بوم کرده است.
  نمایش سریع محصول
 • لوله هیدروفیکس 3 اینچ_آبکود

  لوله هیدروفیکس 3 اینچ (100m)

  780,000 تومان
  امروزه اهمیت آب های زیر زمینی که در کشاورزی استفاده می شود برهیچ کس پوشیده نیست. این منابع رو به اتمام هستند که این خطر جدی برای کشاورزان ایران محسوب می شود. محصولی را خدمتتان معرفی می کنیم که کمک شایانی به آبیاری سنتی یا نشتی کشاورزان عزیز و زحمتکش این مرز و بوم کرده است.
  نمایش سریع محصول
 • لوله هیدروفیکس 4 اینچ_آبکود

  لوله هیدروفیکس 4 اینچ (100m)

  1,030,000 تومان
  امروزه اهمیت آب های زیر زمینی که در کشاورزی استفاده می شود برهیچ کس پوشیده نیست. این منابع رو به اتمام هستند که این خطر جدی برای کشاورزان ایران محسوب می شود. محصولی را خدمتتان معرفی می کنیم که کمک شایانی به آبیاری سنتی یا نشتی کشاورزان عزیز و زحمتکش این مرز و بوم کرده است.
  نمایش سریع محصول
 • لوله هیدروفیکس 5 اینچ_آبکود

  لوله هیدروفیکس 5 اینچ (100m)

  1,290,000 تومان
  امروزه اهمیت آب های زیر زمینی که در کشاورزی استفاده می شود برهیچ کس پوشیده نیست. این منابع رو به اتمام هستند که این خطر جدی برای کشاورزان ایران محسوب می شود. محصولی را خدمتتان معرفی می کنیم که کمک شایانی به آبیاری سنتی یا نشتی کشاورزان عزیز و زحمتکش این مرز و بوم کرده است.
  نمایش سریع محصول
 • لوله هیدروفیکس 6 اینچ_آبکود

  لوله هیدروفیکس 6 اینچ (100m)

  1,540,000 تومان
  امروزه اهمیت آب های زیر زمینی که در کشاورزی استفاده می شود برهیچ کس پوشیده نیست. این منابع رو به اتمام هستند که این خطر جدی برای کشاورزان ایران محسوب می شود. محصولی را خدمتتان معرفی می کنیم که کمک شایانی به آبیاری سنتی یا نشتی کشاورزان عزیز و زحمتکش این مرز و بوم کرده است.  
  نمایش سریع محصول
 • لوله هیدروفیکس 8 اینچ_آبکود

  لوله هیدروفیکس 8 اینچ (100m)

  2,070,000 تومان
  امروزه اهمیت آب های زیر زمینی که در کشاورزی استفاده می شود برهیچ کس پوشیده نیست. این منابع رو به اتمام هستند که این خطر جدی برای کشاورزان ایران محسوب می شود. محصولی را خدمتتان معرفی می کنیم که کمک شایانی به آبیاری سنتی یا نشتی کشاورزان عزیز و زحمتکش این مرز و بوم کرده است.
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها